Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsaus 2017

Vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa on vahvaa uskoa kaupungin kehittymiseen ja aktiivista odotusta kaupungin kasvamiseen. Samalla kun tuetaan kaupungin jokapäiväisen toiminnan edellytyksiä, luodaan mahdollisuudet kaupungin kasvamiseen hallitusti hyvästä ja arvokkaasta ympäristöstä huolehtien.


Kaupungin laatimassa kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Lisäksi kaavoituskatsauksen yhteydessä esitellään vireille tulevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.   (21.9.2017)
Klikkaa kansikuvaa ja
tutustu kaavoituskatsaukseen, pdf

Kaavoituskatsaus 2017 myös kaupungin internetkarttapalvelussa

Kaavoituskatsauksen kaavakohteet on esitetty kartalla pistemäisinä ’täppeinä’, joista selviää myös lisätietona mistä kohteesta on kyse.

(Klikkaa karttaa ja pääset karttapalveluun)
Internetkarttapalvelunäkymä kaavoituskatsauksesta