Suomi
Ke 6.5.2020 10:42Hehkuva koulu -blogi

Hakametsän koulun TOI-opetus palkittu hyvästä työelämäyhteistyöstä

TOI
toiminta-alueittain järjestettävä opetus
työpaikkaohjaus
työelämäyhteistyö
työharjoittelu
Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen kalenteri.

Hakametsän koulu sai tunnustusta, kun koulun toiminta-alueittain järjestettävä opetus sai tiedon, että se tullaan palkitsemaan hyvästä työelämäyhteistyöstä Novidan kanssa. Varsinais-Suomen ammatilliset oppilaitokset palkitsivat diplomein alueensa työssäoppimispaikkoja, jotka perehdyttävät ansiokkaasti opiskelijoita työn tekemiseen oman työnsä ohella. Palkitsemiskriteereinä pidettiin mm. seuraavia asioita: ohjaaja tai yritys on tehnyt hyvää yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa, ollut aktiivisesti mukana kehittämässä ammatillista koulutusta, tuonut työelämän näkökulmaa koulutukseen sekä tukenut kiitettävästi työssäoppijoiden kehittymistä ammatillisessa kasvussa. Erityisesti Hakametsän koulun TOI-opetus sai kiitosta erityisopiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden hyvästä huomioimisesta työpaikkaohjauksessa. Hakametsän koulussa työskentelevä koulunkäynninohjaaja Netta Karru on osallistunut työpaikkaohjaajakoulutukseen (3 osp), jossa pohdittiin mm. uudistunutta lähihoitajakoulutusta, työpaikkaohjaajan roolia ja tehtäviä, ohjauksen suunnittelua, opiskelijan arviointia ja tutustuttiin osaamisalojen uusiin kriteereihin.

Hakametsän koulussa annetaan yksilöllistä opetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Opetus toteutetaan toiminta-alueittain, jossa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tarpeet. Toiminta-alueittain järjestetyn opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle sellaisia tietoja ja taitoja, jotka auttavat oppilasta suoriutumaan mahdollisimman itsenäisesti elämässään. Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli- ja kommunikaatiotaidot, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot sekä kognitiiviset taidot. Tavoitteet ovat aina yksilöllisiä.

Lapsi tallilla.

Opiskelijoille toiminta-alueittain toteutettava opetus tarjoaa monipuolisen harjoittelupaikan ja oppimisympäristön, jossa on mahdollista tutustua vaativan erityisen tuen opetukseen sekä ohjausmenetelmiin. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua monipuolisesti mm. puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin. Koulun arjessa päivittäin käytössä puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät, kuten kehoviittomat, tukiviittomat, esinekommunikaatio, oppilaiden yksilölliset kommunikoinnin apuvälineet, katseenohjauslaitteet, irtokuvakansiot, PCS - kuvien käyttö, puhepainikkeet ja - sovellukset tulevat opiskelijoille tutuksi harjoittelujaksojen aikana.

Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa toteutuu kuntouttava työote, moniammatillista yhteistyötä tehdään myös mahdollisuuksien mukaan oppilaiden terapeuttien kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus harjoittelujakson aikana tutustua mm. oppilaiden yksilölliseen puhe-, toiminta- ja fysioterapiaan sekä ratsastusterapiaan. Kuntoutus tukee sekä oppilaan kuntoutumisen että oppimisen tavoitteita. Koska opetus toteutuu oppiaineiden sijaan toiminta-alueittain, niin myös oppimista tapahtuu pulpetin äärellä istumisen sijaan usein myös koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Toiminnallista oppimista toteutetaan mm. uimahallilla ja ratsastustallilla, käytännön taitoja voidaan taas harjoitella esimerkiksi kirjastossa, kahvilassa tai vaikka lähikaupassa.
 
Hakametsän koulun TOI-opetuksessa on vuosien aikana suorittanut harjoittelujaksoja useita lähihoitajaopiskelijoita. Opiskelijat ovat tervetulleita jatkossakin Hakametsään työharjoittelujaksoille!


Pipsa Appelblom, Hakametsän koulun TOI-opetuksen opettaja
Mariette Holanne, luokanopettaja ja koulun digitutor

Viimeisimmät kirjoitukset

demotila kasvatus opetus
21.1.2020 10:45

Uudessakaupungissa on valmistelussa

Hehkuvan Koulun logobanneri.
20.1.2020 15:51
Terveisiä Uudestakaupungista! Olemme pohtineet paljon opetuksen laadun syvintä olemusta.