Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa on kaksi osastoa: Osasto 1 ja Osasto 2. Osasto 1:n yhteydessä toimii myös Kotisairaala. Osastoilla 1 ja 2 hoidetaan akuuttia sairaanhoitoa tarvitsevia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaita.

Osastot tarjoavat lyhytaikaista ympärivuorokautista akuuttia sairaanhoitoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntalaisille ja Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen asukkaille. Osastoilla on 46 potilaspaikkaa; joista 10 on varattu erikoissairaanhoidon sisätautipotilaille ja 36 perusterveydenhuollon akuuttipotilaille. Osastoilla keskimääräinen hoitojakson pituus on 4-6 vuorokautta.

Osastojen moniammatilliseen tiimiin kuuluu:

  • erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärit
  • osastonhoitaja
  • sairaanhoitajat
  • lähihoitajat/perushoitajat
  • fysioterapeutit
  • sosiaaliohjaaja
  • farmaseutti
  • osaston sihteeri
  • laitosapulaiset
  • tarvittaessa käytössä toimintaterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. 

Osastoilla moniammatillisen tiimin osaaminen ja ammattitaito on laaja-alaista. Osastoilla hoidetaan mm. sydän-, telemetria-, munuais-, keuhko-, diabetes-, infektio- aivoverenkiertohäiriö-, trauma-, leikkaus-, päihde ja mielenterveys- sekä saattohoitopotilaita.

Osastoilla keskitytään akuutteihin ongelmiin ja noudatetaan nopean kotiuttamisen ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita tukemalla sekä edistämällä potilaan toimintakykyä.

Potilaat hoidetaan osastoilla kokonaisvaltaisesti ja hoidon jatkuvuus varmistetaan aina ennen kotiutusta ja pyrimme joustavaan siirtymiseen palveluketjusta toiseen. Potilaan turvalliseen ja nopeaan kotiuttamiseen käytämme apuna vanhustyön kotiutustiimiäkotihoidon sekä kotisairaalan palveluita.

Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.

Osasto 1

Osasto 2

Kotisairaala