Varsinais-Suomen perhehoitoyksikkö

Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.

Perhehoidolla tarkoitetaan kehitysvammaisen hoivan, huolenpidon ja asumisen järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoito voidaan järjestää myös hoidettavan kotona.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus hyvään elämään perheessä ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Perhehoito voi olla joko jatkuvaa tai lyhytaikaista perustuen kehitysvammaisen tarpeisiin. Jatkuva perhehoito on kodinomainen tapa järjestää kehitysvammaisen henkilön asuminen silloin kun kotona asuminen ei ole mahdollista tai turvallista. Lyhytaikaisen perhehoidon tavoitteena on tukea henkilön kotona asumista sekä hänen läheistensä jaksamista.

Perhehoitolain mukaan perhehoitajan tulee käydä ennakkovalmennus ja saada tukea tehtävässään. Perhehoitaja ja kunta tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta sekä perhehoitajan muusta tuesta kuten täydennyskoulutuksesta ja vapaiden järjestämisestä.

Uusikaupunki kuuluu Varsinais-Suomen perhehoitoyksikköön, joka vastaa mm. ennakkovalmennuksesta sekä perhehoitajien ohjauksesta.

Tarvitseeko läheisesi perhehoitoa?

Ota yhteyttä perhehoidosta vastaavaan työntekijään. Hakemuksia saa vammaispalvelutoimistosta.

Kiinnostaako perhehoitajuus?

Jos sinua kiinnostaa toimia kehitysvammaisen henkilön perhehoitajana, ota yhteyttä Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.