Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Aikuissosiaalityö sisältää esimerkiksi asiakkaan aktivoimista työelämään, koulutukseen tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjaamista. Lisäksi voimme tukea ja auttaa asumiseen liittyvissä ongelmissa ja miettiä arjen ongelmiin yhdessä ratkaisuja. Aikuissosiaalityöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Aikuissosiaalityöntekijän puoleen voit kääntyä, jos:

 • tarvitset tukea ja kartoitusta arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
 • olet työtön, ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi
 • Sinulla on ongelmia asumisessasi tai olet vailla asuntoa
 • olet kohdannut äkillisen kriisin
 • päihde- tai mielenterveysongelmat tuovat haasteita elämääsi ja tarvitset tukea ja ohjausta
 • olet velkaantunut tai tarvitset sosiaaliturvaan ja muihin palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Aikuissosiaalityön palveluita ovat:

 • sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • sosiaalinen kuntoutus
 • kuntouttava työtoiminta
 • työpajatoiminta
 • työllistymistä edistävä yhteispalvelu (TYP) TE-palveluiden ja Kelan kanssa
 • päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvioinnit on keskitetty Aikuisten vastaanotto Arvoon . Vastaanotolla työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lähihoitaja, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Aikuisten vastaanoton kautta saat palvelu- ja hoidontarpeesi arvioitua ja sinut voidaan ohjata tarvitsemiisi palveluihin joustavasti ja nopeasti. Vastaanotolla yhdessä työntekijän kanssa pohditaan tilannettasi ja tarvittavia tukitoimia.