Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan palvelu- tai asiakassuunnitelmassa.

Omaishoidon tuen myöntämisen kriteereistä ja tukeen varattavasta määrärahasta päättää sosiaalilautakunta. Hoitopalkkio maksetaan porrastetusti hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Hakemuslomakkeita saa Palvelupiste Passarista ja vammaispalvelutoimistosta. Hakemuksen liitteeksi tarvittavan suostumuslomakkeen saa em. paikoista. 

Hakemuslomakkeet palautetaan vammaispalvelutoimistoon tai Palvelupiste Passariin. Postitse hakemuksen voi palauttaa vammaispalvelutoimistoon. 

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Ota yhteyttä ikäihmisten maakunnalliseen asiakasneuvontaan.