Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.

Neuvolan perhetyö on ennaltaehkäisevää, muuta neuvolatyötä täydentävää vapaaehtoista palvelua pikkulapsiperheille jo odotusajasta lähtien. Se on:

  • maksutonta, luottamuksellista, lyhytkestoista ja yhdessä perheen kanssa suunniteltua, tavoitteellista.
  • tarjolla kaikissa Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen äitiys- ja lastenneuvoloissa, kaikille perheille.
  • keskusteluapua, ohjantaa, neuvontaa sekä yhdessä tekemistä. Tavoitteena tukea perhettä löytämään omia voimavaroja ja keinoja selviytyä erilaisista pikkulapsiperheiden haasteista.

Perhetyötä tekee perhetyöntekijä (terveydenhoitaja), joka toimii yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien kanssa. Asiakastapaamiset kirjataan asiakastietojärjestelmään.

Perhetyö toteutuu pääsääntöisesti perheen kotona tai perhetyöntekijän vastaanotolla. Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja voi ehdottaa perheelle neuvolan perhetyötä tai perhe voi itse ottaa suoraan yhteyttä perhetyöntekijään esimerkiksi, kun:

  • arki ei syystä tai toisesta suju
  • vauvan odotus tai vauva-arki mietityttää
  • vauvan hoitoon ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä; univaikeudet, itkuisuus, imetysvaikeudet
  • vanhemmuus kaipaa vahvistusta
  • vanhemmalla on uupumusta
  • kiinnostusta vauvahieronnasta-/ tai kantoliinan ohjannasta