Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ohjeet

Matkojen osalta palvelu on kilpailutettu. Matka tulee tilata niiltä palveluntuottajilta, joiden kanssa kaupunki on tehnyt sopimuksen. Asiakkaan tulee valita palveluntuottaja taksiyrittäjien listalta, muita kuin listalla olevia taksiyrittäjiä ei saa käyttää. Kuljetus tilataan listalla ensimmäisenä olevalta taksilta, jos taksi ei pysty kuljetusta tarjoamaan, tilataan listassa toisena olevalta taksilta ja näin edetään listanmukaisesti, kunnes kuljetus on varmistettu. Lista palveluntuottajista tilausjärjestyksessä annetaan asiakkaalle päätöksen yhteydessä.

Tilauksen yhteydessä tulee mainita, että matka maksetaan taksikortilla ja kyse on vammaiskuljetuksesta. Asiakkaan tulee varautua pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä. Kuljetuspalveluja voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Uudenkaupungin alueella. Tarvittaessa matkan voi tehdä Vakka-Suomen kuntiin (Pyhäranta, Laitila, Kustavi, Taivassalo ja Vehmaa). Matkoja ei saa käyttää sairasvakuutuslain mukaan korvattavilla matkoilla kuten lääkärissäkäynnit, sairaalamatkat, kuntoutus, apuvälineasioinnit.

Matkoja korvataan vähintään 18 yhdensuuntaista (YS) matkaa kuukaudessa. Matkojen määrää ei voi ylittää. Taksikortin kuitista näette, montako yhdensuuntaista matkaa teillä on vielä jäljellä. Käyttämättömiä matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle.

Mikäli asiakas ei suoriudu matkastaan yksin, saattajan käyttöoikeus on merkitty taksikorttiin.

Kuljetuspalvelumatka on yhdensuuntainen, keskeytymätön matka. Paluu lähtöosoitteeseen on uusi matka. Asiakkaan asioidessa kahdessa tai useammassa kohteessa, on matka katkaistava jokaiseen kohteeseen saavuttaessa. Asioinneista näin ollen kertyy monta matkaa, joista kaikista asiakas maksaa omavastuun. Matkan hintaan ei pääsääntöisesti saa sisältyä laskua odotuksesta.

Jos asiakas haluaa pysähtyä matkan aikana, hän maksaa odotuksen itse. Mikäli odotus (noin 8 min) tulee halvemmaksi kuin auton tilaaminen uudelleen paikalle, maksu odotuksesta voidaan sisällyttää jälkimmäiseen kuljetuspalvelumaksun hintaan. Mikäli taksinkuljettaja toimii asiakkaan saattajana, odotusta voi sisältyä edestakaiseen matkaan enintään 30 min.

Ryhmäkuljetuksissa jokaiselta matkustajalta saattajaa lukuun ottamatta peritään omavastuu. Kuljettaja merkitsee matkustajien lukumäärän kuljettajan kuittiin. Ryhmäkuljetuksissa kuljetuspalvelumatka vähennetään vain yhdeltä laskussa mainitulta henkilöltä. Asiakkaat päättävät itse, kenen kuljetuspalvelukorttia matkaan käytetään.

Kuljetuspalvelumatkan omavastuuosuus on julkisen kulkuneuvon taksan mukainen. Omavastuuosuus laskutetaan kaupungin toimesta jälkikäteen taksilaskujen perusteella. Muu osuus matkan kustannuksista maksetaan taksikortilla. Taksikortin kuitista voi seurata, montako matkaa kuukaudessa on vielä jäljellä.

Taksin antamat kuitit tulee säilyttää kaupungin ja/tai Taksikuutio Oy:n suorittamia tarkastustoimenpiteitä varten vähintään vuoden ajan. Samoin kuljettajan tulee säilyttää kuitit vähintään vuoden ajan.

Kortin katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi Taksikuutio Oy:lle puh. 09 458 7077 (24 t / vrk), sekä sosiaali- ja terveyskeskukseen, vammaispalveluun puh. 044 085 2050 tai 050 567 2267.

Asiakas on velvollinen suorittamaan kortin katoamisesta ja uuden kortin tilaamisesta aiheutuvat lisäkustannukset.

Kun taksikortin käyttötarve tai oikeus kortin käyttöön päättyy tai asiakas muuttaa toiselle paikkakunnalle, tulee taksikortti palauttaa välittömästi tai ilmoittaa asiasta Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskukseen.

Kuljetuspalveluasioissa saa lisätietoa vammaispalvelutoimistosta.