Ikäihmisten asiakasohjaus ja avun hakeminen

Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.

Ikäihminen, tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä, jos sinulla on arjessa selvitymiseen liittyviä kysymyksiä tai huolia.

Ikäihmisten asiakasohjaus tarjoaa ikäihmisille ja heidän läheisilleen palveluihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta.
Neuvontaa ja ohjausta ikäihmisten palveluista antaa asiakasohjaaja. Tarpeen mukaan järjestämme kotikäynnin, joka on maksuton. Kotikäynnillä selvitetään ikäihmisten palvelutarpeita ja autetaan palveluiden järjestämisessä.

Sosiaaliasiamies

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus ostaa Sosiaaliasiamiespalvelut Oy Vass Ab:ltä. 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa tarvittaessa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi kunnassa
  • seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman toteutumista kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Lain tarkoituksena on edistää asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon. Lain valmistelijat ovat lähteneet siitä, että sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä. Neuvontapalvelu on asiakkaalle maksutonta.