Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hallitie Kalanti

Asemakaavan muutos Hallitien alueelle Kalannissa

Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Kuvaus kaavasta
Kohteen osoite on Hallitie 10, 23600 Kalanti ja kaava koskee Harikkalan kylän tilan Harikkala I 1:232 osaa.
Maanomistaja on pyytänyt kaupunkia kaavoittamaan 1,28 ha:n suuruisen omistamansa alueen Kalannin Hallitien alueelta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alueeksi.
Alueelle on rakennettu lämpökeskus ja alueella esikäsitellään ja varastoidaan kiinteitä polttoaineita sekä raskasta polttoöljyä.
Nykyisessä asemakaavassa alue on merkitty T-alueeksi eli teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-alueeksi, mutta tämä merkintä ei riitä lämpökeskuksen rakentamiselle.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 20203
-Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat