Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hallitie Kalanti

Asemakaavan muutos Hallitien alueelle Kalannissa

Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Kuvaus kaavasta
Kohteen osoite on Hallitie 10, 23600 Kalanti ja kaava koskee Harikkalan kylän tilan Harikkala I 1:232 osaa.
Maanomistaja on pyytänyt kaupunkia kaavoittamaan 1,28 ha:n suuruisen omistamansa alueen Kalannin Hallitien alueelta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alueeksi.
Alueelle on rakennettu lämpökeskus ja alueella esikäsitellään ja varastoidaan kiinteitä polttoaineita sekä raskasta polttoöljyä.
Nykyisessä asemakaavassa alue on merkitty T-alueeksi eli teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-alueeksi, mutta tämä merkintä ei riitä lämpökeskuksen rakentamiselle.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 20203
-Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Lainvoimaisuuskuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaan tuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771