Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Vahteruksen alue (Meijeri) Kalanti

Asemakaava ja asemakaavan muutos Kalannin Meijerin alueelle

Kaavan vireilletulo
Asemakaava ja asemakaavan muutos ja tuli  vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä ja samalla pidettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta
Kohteen sijainti: Pruukintie 7, 23600 Kalanti.
Kaava-alueella sijaitsevat Vahterus Oy:n tuotantotilat (ent. Kalannin meijerin kiinteistö) sekä kaksi omakotirakennusta.
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa tuotantotilojen laajennus. Kaava antaisi myös vanhojen tilojen kehittämiselle nykyistä paremmat mahdollisuudet. Alueen ilmeen säilyttäminen on ehdottoman tärkeää, ja uudisrakennukset tulee suunnitella siten, että ne soveltuvat alueelle.
Osallisia ovat kyseisen kaavan tilojen omistajat sekä lähialueen maanomistajat ja alueella asuvat.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 20103
-Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat