Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Pankkitie 1 ja 3 Kalanti

Pankkitie 1 ja 3 Kalanti, asemakaavan muutos

Kaavan vireilletulo
Asemakaavan muutos tuli  vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä ja samalla pidettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta
Kohteen sijainti: Pankkitie 3, 23600 Kalanti.
Alueella on voimassa 30.6.1989 vahvistettu asemakaava, jossa alue on määritelty asunto- ja liikerakennusten korttelialueeksi sekä leikkikenttäalueeksi.
Kaavamuutosta on lähdetty suunnittelemaan yksityisen aloitteesta. Suunnittelun lähtökohtana on saada lisää asuintilaa Kalannin ydinkeskustaan.
Kaavamuutoksen myötä mahdollistetaan kerrostalojen rakentaminen alueelle. Uudessa kaavassa alueelle rakennettaisiin vähintään neljäkerroksinen asuinkerrostalo ja
alueen rakennusoikeutta tullaan myös nostamaan.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 20105
-Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat