Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Merimiehenkatu 27 ja 29

Merimiehenkatu 27 ja 29, asemakaavan muutos

Kaavan vireilletulo
Asemakaavan muutos tuli  vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä ja samalla pidettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta
Kaava koskee VI kaupunginosan korttelin 22 tontteja 2-4.
Alueelle laaditaan kaavamuutos, jossa ajantasaistetaan kaava vastaamaan nykyistä käyttöä ja tarpeita.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että kaava mahdollistaa rakentamisen kahteen kerrokseen.
Lisäksi tutkitaan rakennusoikeuden kohdistumista ja riittävyyttä sekä tarkistetaan rakennusalat nykyistä vastaaviksi ja todetaan suojelutarpeet.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 0627
-Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat