Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Shellin entinen tontti

Shellin entinen tontti Vakka-Suomenkadulla, asemakaavan muutos

Kaavan vireilletulo
Asemakaavan muutos tuli vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta
Kaava koskee VIII kaupunginosan korttelin 32 tonttia 3.
Tontilla toimii nykyisin polttoaineen jakelupiste ja työkoneiden vuokraustoimintaa.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on jakaa alue siten, että tontista myydystä alueesta muodostetaan oma tontti tai se liitetään Rautian kiinteistöön. Kylmäasema, joka jää St-1 omistukseen, muodostetaan omaksi alueeksi.
Kaavamuutoksella tutkitaan alueen rakentamismahdollisuudet ja käyttötarkoitukset.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 0841
-Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat