Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hotelli Lännentien kortteli

Hotelli Lännentien korttelin asemakaavan muutos

(VIII kaup.osan 21 kortteli, Levysepänkatu-Hitsaajankuja-Raumantie). Kaavan yhteydessä laaditaan myös tonttijako.

Asemakaavaehdotus ja tonttijakoehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.9.2019 (§ 58) ja ne tulevat voimaan lainvoimaisuuskuulutuksella.

Kaavan vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin kaavoituskatsauksen yhteydessä nähtäville 21.9. – 20.10.2017 väliseksi ajaksi. Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa  5.6.2017
Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 18.4. – 20.5.2019 välisen ajan eikä siitä ole nähtävillä oloaikana esitetty huomautuksia.

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettava alue sijaitsee kaupungin keskusta-alueen tuntumassa Raumantien ja Levysepänkadun risteyksessä. Kaava koskee VIII kaup.osan 21 korttelin osaa ja kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 1,31 ha.
Tonteilla sijaitsee hotellirakennus ja sen lisärakennus sekä kaupungin omistamalla tontilla vanha uimahalli, joka on vuokrattu.
Kaavamuutoksella mahdollistetaan hotelli Lännentien viereiselle alueelle kaksi kerrostaloa ja vanhan uimahallin tilalle yksi kerrostalo.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 0839
-Vireilletulosta kuulutettu 29.6.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos nähtävillä 18.4. – 20.5.2019
-Kaavaehdotus ja tonttijako nähtävillä  27.6. – 1.8.2019
-Hyväksyminen 9.9.2019
-Voimaan tulo, kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosasiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma