Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Kulttuurikeskuksen kortteli, Crusell2

Kulttuurikeskuksen korttelin asemakaavan muutos, vaihe Crusell2

Kaavan vireilletulo
Asemakaavan muutos tuli  vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä ja samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta
Alueelle laaditaan rakentamisen osalta nykytilanteen toteava kaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuuksia parantaa kulkuyhteyksiä ja pysäköintiä. Kaavamuutos on tullut vireille kerrostalon rakennushankkeen yhteydessä, joka on toteutunut jo aikaisemmin.
Kulttuurikeskuksen tontille 2 on hyväksytty 29.5.2017 kaavamuutoksella rakennuspaikat kolmelle kerrostalolle.

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 1038
-Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat