Luvat katualueilla työskentelyyn

On this page

Kaduilla ja yleisillä alueilla työskentely edellyttää luvan hakemista ennakkoon. Luvan hakee työstä vastaava ja sen myöntää kaupunki. 

Sijoitettaessa rakenteita kuten uusia kadun ylä- tai alapuolisia johtoja, putkia tai vastaavia, tarvitaan siihen maanomistajan eli kaupungin myöntämä sijoituslupa.

Hae lupia ensisijaisesti sähköisesti toimittamalla hakemusaineisto kirjaamoon sähköpostitse.

Sijoituslupa

Sijoituslupa on oltava myönnettynä aina ennen rakennus- tai kaivuluvan hakemista ja kopio siitä on liitettävä kyseiseen lupahakemukseen. Hae lupaa viimeistään 6 viikkoa ennen suunniteltua työn aloitusta.

Sijoituslupahakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelmakartta, josta selviää rakenteen tarkka sijainti ja laajuus. Luvan hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai muun rakenteen sijoituspaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, suojelukohteet, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus. Mikäli hakija ei ole itse laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja.

Kaivulupa

Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivamista varten tulee työstä vastaavan hankkia aina ennen kaivutöiden alkamista erillinen kaivulupa. Kaivuluvan saamisen edellytyksenä on myönnetty sijoituslupa, jos työ koskee uusia rakenteita.

Katutyölupa

Katutyölupa tarvitaan, kun katu tai muu yleinen alue joudutaan sillä tehtävien töiden takia tilapäisesti poistamaan yleisestä käytöstä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi kiinteistön purku-, rakentamis- ja saneeraustyöt sekä erilaiset nostot ja kuormaukset. 

Maksut

  • Sijoituslupa on maksuton.
  • ​Kaivu- tai katutyöluvan käsittelystä peritään 48 € /ilmoitus (alv 0) ja katselmuskäynneistä 40 €/käyntikerta/henkilö (alv 0).
  • Yleisen alueen sulkemisesta pois yleisesti käytöstä: johtokaivantotyöstä tai siihen verrattavasta työstä peritään 30 € / alkava viikko tai alkava 50 m matka.

Selvitä kaapelien ja putkien sijainti

Mikäli olet aloittamassa kaivutöitä, ota ensin selvää kaapeleiden ja putkien sijainnista. Maassa kulkee mahdollisesti useita eri sähkö- ja telekaapeleita sekä vesi-, viemäri- ja kaukolämpöputkia, joiden sijainti ei aina ole ennalta hakijan tiedossa.

Sijaintikyselyn voit tehdä maksuttomasti Kaivulupa.fi -palvelun kautta. Sähköinen palvelu on käytössä ympärivuorokautisesti  ja puhelinpalvelu toimii arkisin kello 7.00-17.00 numerossa 0800 133 544.

Ohjaa liikkumista työmaa-alueella

Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden aikana pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän haittaa alueen normaalille käytölle. Jotta liikkuminen alueella olisi tällöinkin turvallista ja sujuvaa, tarvitaan aina tilapäinen liikenteenohjaussuunnitelma.

Sijoituslupahakemusten neuvonta

Kaivu- ja katutyölupien neuvonta