Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Pappilankuja 1, Kalanti

Asemakaavamuutos Kalannin Pappilan (204) kaupunginosan korttelissa 140

Kaavamuutos on kuulutettu vireille tulleeksi 9.5.2019.
 
Alueen sijainti: Pappilankuja 1, linkki kartalle >


Kuvaus kaavasta:
Tarkastetaan korttelin tontinrajoja ja Katavakujan liittymistä kantatiehen. Käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa maaperän puhdistushankkeen alueella.

Asianosaiset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 20402
-Vireilletulosta kuulutettu 9.5.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus