Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hiun muutos, Hiunniitynkuja

Hiu,19. kaupunginosan Metsärinteenkujan pihakatualuetta sekä leikkikenttää koskeva asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.6.2019 (pöytäkirja, § 236) ja kaava tuli voimaan lainvoimaisuuskuulutuksella 8.8.2019.

Kuvaus kaavasta
Alueen toteuttamisessa on päädytty osoittamaan kulku Hiunniityntieltä Metsäkallionkujalle ja nimeämään se Hiunniitynkujaksi. Kulkuyhteys on nyt voimassa olevassa asemakaavassa osittain leikkikenttäalueen (VK) päällä. Kaavamuutos pyritään toteuttamaan ennen alueen tonttien luovuttamista rakentamiselle.
(Kaava-alueen sijaintikartta, linkki karttapalveluun >)
 

 

Kaavan kulkuvaiheet

-Kaavan tunnus Ak 1907
-Vireille tulo 4.4.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus 4.4. - 6.5.2019
-Hyväksyminen 17.6.2019
-Voimaantulokuulutus 8.8.2019