Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hiun muutos

Hiu,19. kaupunginosan Metsärinteenkujan pihakatualuetta sekä leikkikenttää koskeva asemakaavamuutos

Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin 4.4.2019 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 4.4. – 6.5.2019 välisen ajan.
Seuraavaksi kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Kuvaus kaavasta
Alueen toteuttamisessa on päädytty osoittamaan kulku Hiunniityntieltä Metsäkallionkujalle ja nimeämään se Hiunniitynkujaksi. Kulkuyhteys on nyt voimassa olevassa asemakaavassa osittain leikkikenttäalueen (VK) päällä. Kaavamuutos pyritään toteuttamaan ennen alueen tonttien luovuttamista rakentamiselle.
(Kaava-alueen sijaintikartta, linkki karttapalveluun >)

Asianosaiset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
 

 

Kaavan kulkuvaiheet

-Kaavan tunnus Ak 1907
-Vireille tulo 4.4.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus 4.4. - 6.5.2019
-Hyväksyminen
-Voimaan tulo