Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Autotehtaankatu

Autotehtaankadun asemakaavamuutos koskien VIII kaupunginosan korttelin 30 aluetta ja katualuetta.

Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.9.2019 ( §57) ja kaava tulee voimaan lainvoimaisuuskuulutuksella.

Kuvaus kaavasta
Kaavamuutos on käynnistynyt Autotehtaankadun katusuunnittelun yhteydessä. Tieyhteys Kurjenpolulta Autotehtaankadulle kulkee nyt asemakaavassa rakennuskorttelialueeksi osoitetun alueen kautta, joka muutetaan kaavamuutoksessa katualueeksi.
(Kaava-alueen sijaintikartta, linkki karttapalveluun >)

Asianosaiset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan kulkuvaiheet

-Kaavan tunnus Ak 0843
-Vireille tulo 4.4.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.4. - 6.5.2019
-Kaavaluonnos   ---
-Kaavaehdotus nähtävillä 30.5. – 1.7.2019
-Hyväksyminen 9.9.2019
-Voimaan tulo, kuulutus