Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Sivistys- ja hyvinvointikeskus, asemakaavan muutos

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.4.2020 (kokouspöytäkirja § 17) ja se tulee voimaan lainvoimaisuuskuulutuksen jälkeen.Viikaisten, Pohitullin ja hiihtoputken alueella tehdään kaavamuutos, jolla mahdollistetaan uuden koulun, päiväkodin, uimahallin ja monitoimihallin rakentaminen Viikaisten mäelle. Alueelle sijoittuu myös kansalaisopiston- ja musiikkiopiston, nuorisotoimen sekä kirjaston tiloja.

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 20.2. - 23.3.2020 välisen ajan
ja siitä jätettiin viisi muistutusta.

 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 21.11. - 20.12.2019 välisen ajan. Kaavaluonnosasiakirjat tämän sivun liitteissä.
Kaava-alueen sijainti, linkki karttapalveluun >

Kuvaus kaavasta
Alueella on tällä hetkellä olemassa Uudenkaupungin yhtenäiskoulu, joka toimii kahdessa eri rakennuksessa eli Viikaisten koulussa ja Pohitullin koulussa sekä Uudenkaupungin lukio, joka on Viikaisten koulussa. Lisäksi Pohitullin koulun yhteydessä toimii keskuskeittiö sekä Pohitullin liikuntahalli. Alueella on myös 1986 rakennettu uimahalli.
Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa uuden koulun, päiväkodin, uimahallin ja monitoimihallin rakentaminen Viikaisten mäelle. Alueelle sijoittuu myös kansalaisopiston- ja musiikkiopiston, nuorisotoimen sekä kirjaston tiloja. Alueelta on päätetty purkaa vanhat koulurakennukset (Viikaisten koulu ja Pohitullin koulu) sekä uimahalli. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 20 ha.
Uudet tilat suunnitellaan joustavasti muunneltaviksi ja monitoimisiksi, myös esimerkiksi nuorisotoimen ja erilaisten kansalaistoiminnan käyttöön. Päiväkodin ja kirjaston tilojen rakentamisesta yhtenäiskoulun/monitoimitalon yhteyteen tehdään erillinen selvitys.
Uusi uimahalli ja monitoimihalli rakennetaan yhtenä kokonaisuutena yhtenäiskoulun/monitoimitalon yhteyteen tai lähialueelle. Rakentamispaikka päätetään erikseen suunnittelun edetessä.
Uudet rakennukset on päätetty toteuttaa elinkaarihankkeena ja asemakaavan tavoitteena on siis mahdollistaa elinkaarihankkeena suunniteltujen rakennusten sijoittuminen ja niiden liikenteelliset ratkaisut. Kaupunki on käynnistänyt hankintaprosessin ja valinnut osallistujat. Alun perin oli kolme rakennusliikettä suunnittelijoineen, mutta neuvottelujen edetessä NCC Caverion jättäytyi pois. Kaupunki on neuvotellut kahden kanssa eli YIT ja SRV.
 

Hankkeen valmistelun yhteydessä on pidetty monia yleisötilaisuuksia.
Kaavoitettava alue.
Hanke on päätetty toteuttaa elinkaarihankkeena ja suunnittelijoiden välillä meneillään olevassa kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on jatkamassa 2 palveluntuottajaa (SRV ja YIT).
Sivistys- ja hyvinvointihankkeen  suunnitteluvaiheessa on ollut useita eri työryhmiä, joiden mielipiteet on otettu huomioon asiakirjoja laadittaessa. Hankkeen suunnittelussa on siis jo osallistettu useita eri tahoja. Lisäksi kevään 2019 aikana järjesttiin kolme asiantuntija iltaa (7.3. , 9.4. ja 8.5.), joissa pureuduttiin mm. pedagogiseen suunnitteluun, liikunnan ja rakennusten tulevaisuuteen.
Hankkeesta on tehty myös mm. esittelyvideo.
Demo-tila avautuu syksyllä 2019. Tilassa tullaan esittelemään uudenlaisia oppimistiloja ja niiden kalusteita sekä laitteita kaupunkilaisille. Myös suunnittelukilpailun ratkettua suunnitelmaa esitellään laajasti tilassa. Tilan idea on olla sivistys-ja hyvinvointikeskus pienoiskoossa.

Hankkeella omat nettisivut

Hankkeella on omat nettisivut, joilla siihen voi tutustua tarkemmin:
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen omat nettisivut >

Kaavan osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan kulkuvaiheet

-Kaavan tunnus Ak 0237
-Vireille tulo 21.3.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.3. - 23.4.2019
-Kaavaluonnos nähtävillä 21.11. - 20.12.2019
-Kaavaehdotus 20.2. - 23.3.2020
-Hyväksyminen 20.4.2020
-Lainvoimaisuuskuulutus

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaan tuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771