Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Sivistys- ja hyvinvointikeskus, asemakaavan muutos

Kaava koskee II kaupunginosan kortteleita 26 ja 29 sekä katu-, puisto- sekä pysäköintialueiden ja urheilu- ja virkistyspalveluiden alueiksi varattuja alueita.
Kaava-alueen sijainti, linkki karttapalveluun >

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.3. - 23.4.2019 välisen ajan. Seuraavaksi kaava tulee nähtäville luonnoksena.

Kuvaus kaavasta
Alueella on tällä hetkellä olemassa Uudenkaupungin yhtenäiskoulu, joka toimii kahdessa eri rakennuksessa eli Viikaisten koulussa ja Pohitullin koulussa sekä Uudenkaupungin lukio, joka on Viikaisten koulussa. Lisäksi Pohitullin koulun yhteydessä toimii keskuskeittiö sekä Pohitullin liikuntahalli. Alueella on myös 1986 rakennettu uimahalli.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se mahdollistaa valtuuston päättämien toimintojen sijoittumisen alueelle.
Kaava-alueelle sijoitetaan uusi yhtenäiskoulu, lukio, päiväkoti, monitoimihalli sekä uimahalli. Alueelle sijoittuu myös kansalaisopiston- ja musiikkiopiston, nuorisotoimen sekä kirjaston tiloja. Vanhat koulurakennukset (Viikaisten koulu ja Pohitullin koulu) sekä uimahalli on päätetty purkaa, mutta Pohitullin liikuntahalli sekä keskuskeittiön tilat jäävät.

Uudet rakennukset on päätetty toteuttaa elinkaarihankkeena ja asemakaavan tavoitteena on siis mahdollistaa elinkaarihankkeena suunniteltujen rakennusten sijoittuminen ja niiden liikenteelliset ratkaisut. Alueiden kaavan mukaiset käyttötarkoitukset eivät paljon muutu, mutta rakennusten sijoittuminen alueelle saattaa muuttua. Tavoitteena on, että kaava saadaan laadittua siinä aikataulussa, että rakennuslupa on mahdollista myöntää tammikuussa 2021.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Hanke on päätetty toteuttaa elinkaarihankkeena ja suunnittelijoiden välillä meneillään olevassa kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on jatkamassa 2 palveluntuottajaa (SRV ja YIT).
Sivistys- ja hyvinvointihankkeen  suunnitteluvaiheessa on ollut useita eri työryhmiä, joiden mielipiteet on otettu huomioon asiakirjoja laadittaessa. Hankkeen suunnittelussa on siis jo osallistettu useita eri tahoja. Lisäksi kevään 2019 aikana järjesttiin kolme asiantuntija iltaa (7.3. , 9.4. ja 8.5.), joissa pureuduttiin mm. pedagogiseen suunnitteluun, liikunnan ja rakennusten tulevaisuuteen.
Hankkeesta on tehty myös mm. esittelyvideo.
Demo-tila avautuu syksyllä 2019. Tilassa tullaan esittelemään uudenlaisia oppimistiloja ja niiden kalusteita sekä laitteita kaupunkilaisille. Myös suunnittelukilpailun ratkettua suunnitelmaa esitellään laajasti tilassa. Tilan idea on olla sivistys-ja hyvinvointikeskus pienoiskoossa.

Hankkeella omat nettisivut

Hankkeella on omat nettisivut, joilla siihen voi tutustua tarkemmin:
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen omat nettisivut >

Kaavan kulkuvaiheet

-Kaavan tunnus Ak 0237
-Vireille tulo 21.3.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.3. - 23.4.2019
-Kaavaluonnos nähtävillä
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaan tulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma