Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hakametsän päiväkodin liikennejärjestelyt

Hakametsän päiväkodin liikennejärjestelyt, asemakaavan muutos

Kaava koskee IV kaupunginosan korttelia 17 ja osaa korttelista 18 sekä puisto- ja katualueita sekä palloilukenttää.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 21.3. - 23.4.2019 välisen ajan. Seuraavaksi kaava tulee luonnoksena nähtäville.
Kaava-alueen sijainti, linkki karttapalveluun >

Kuvaus kaavasta
Suunnittelualue käsittää Hakametsän koulun, päiväkodin ja toimintakeskuksen korttelin ympäröivine katu- ja puistoalueineen, sekä lämpökeskuksen tontin. 
Uudenkaupungin kaupunki omistaa alueen lukuun ottamatta lämpökeskuksen tonttia.
Kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa kulkuyhteyksiä Hakametsän
päiväkodille saattoliikenteen osalta. Samalla tarkastetaan pysäköintialueiden riittävyys ja sijainti koko korttelin 17 osalta sekä myös käyttötarkoitusmerkinnät nykyisen käytön mukaisiksi.

Kaavamuutoksen laadinnan kanssa samanaikaisesti laaditaan katusuunnitelmaa.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
 
 

 

Kaavan kulkuvaiheet

- Kaavan tunnus Ak 0435
- Vireille tulo 21.3.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.3. - 23.4.2019
-Kaavaluonnos nähtävillä
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaan tulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma