Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Miklinkari

Kaavoitus on käynnistymässä.

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 48005
-Vireilletulo
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
-Kaavaluonnos nähtävillä
-Kaavaehdotus nähtävillä 
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus