Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Miklinkari

Miklinkarin ranta-asemakaava

Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 28.5. – 29.6.2020 välisen ajan.
Kaava-asiakirjat tämän sivun liitteinä.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 29.6.2020 klo 15.00 mennessä
osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uusikaupunki.fi.

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 8,5 hehtaaria ja se sijaitsee Uudessakaupungissa, Pyhämaan Kammelassa. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Suunnittelualue muodostuu 14 kiinteistöstä, jotka muodostavat 13 rakennettua loma-asunnon rakennuspaikkaa ja lisäksi kaava-alueelle osoitetaan maa- ja metsätalousaluetta, jossa ei ole rakennusoikeutta. Kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa ja kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta.

Kaava koskee kiinteistöjä
Kaava koskee kiinteistöjä Mikola 895-480-4-48, Hikiriihi 895-480-4-33, Kariniemi 895-480-4-24, Miklinniemi 895-480-4-50, Mikli 895-480-4-21, Pillinki 895-480-4-56, Männikkö 895-480-4-18, Marjaranta 895-480-4-17, Päivänranta 895-480-4-45, Lokkila 895-480-4-55, Leporanta 895-480-4-27, Käkkärä 895-480-4-29, Honkalinna 895-480-7-40 ja Karila 895-480-4-41.

Osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.
Osallisia tässä kaavahankkeessa ovat ainakin:
-Suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat
-Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
-Varsinais-Suomen ELY-keskus
-Varsinais-Suomen liitto
Kaavoitettavat alueet Miklinkarissa, yleiskartta
Ilmakuvassa 2017 osa Miklinkaria (kuvaus lännestä itään).

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 48005
-Vireilletulo 22.8.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 22.8. – 23.9.2019
-Kaavaehdotus nähtävillä  28.5. – 29.6.2020
-Hyväksyminen
-Lainvoimaisuuskuulutus

Kaavaehdotus nähtävillä

Kaavaehdotuksen asiakirjat pidetään nähtävillä myös Virastotalo Mörnessä Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C, III kerros ja Palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.
Huom. Mörnen virastotalo on koronan takia toistaiseksi suljettu asiakkailta. 

Mahdolliset muistutukset  tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää,
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén,
puh. 050 074 3087
Opening hours: 
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Palvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 16.30