Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Saarela

Saarelan kaava-alue sijaitsee Lokalahdella, Kuutniemenaukon rannalla

Saarelan ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.6.2019 (kokouspöytäkirja, § 45) ja kaava tuli voimaan lainvoimaisuuskuulutuksella 8.8.2019.

 
Kuvaus kaavasta
Kaava-alue sijaitsee Uudenkaupungin Vartsaaressa, noin seitsemän kilometriä Lokalahdelta sekä noin 22 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään Kuutniemenaukon ranta-alueella. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta ja kaavamuutoksessa loma-asuntojen rakennuspaikka osoitetaan vakituiseen asumiseen.
Suunnittelualue on pinta-alaltaan yhteensä n.1,7 hehtaaria, josta maapinta-alaa on  n.1,2 ha ja vesipinta-alaa n. 0,5 ha. Kaavan muutos koskee osaa kiinteistöstä Leppäranta 895-534-1-97.
Kaavan laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 53407
-Ilmoitus kaavan vireilletulosta 31.1.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  31.1. – 4.3.2019
-Luonnos nähtävillä 31.1. – 4.3.2019
-Ehdotus nähtävillä 18.4. – 20.5.2019
-Hyväksyminen 10.6.2019
-Voimaantulokuulutus 8.8.2019