Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Saarela

Saarelan kaava-alue sijaitsee Lokalahdella, Kuutniemenaukon rannalla

Saarelan ranta-asemakaavan muuttaminen

Kaupunginvaltuusto on 10.6.2019 hyväksynyt ranta-asemakaavan muutoksen. Kts. Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 10.6.2019 § 45
Kaava odottaa vielä voimaantulokuulutusta.
 
Kuvaus kaavasta
Kaava-alue sijaitsee Uudenkaupungin Vartsaaressa, noin seitsemän kilometriä Lokalahdelta sekä noin 22 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään Kuutniemenaukon ranta-alueella. Alueelle on kiinteä tieyhteys.
Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta ja kaavamuutoksessa loma-asuntojen rakennuspaikka osoitetaan vakituiseen asumiseen.
Suunnittelualue on pinta-alaltaan yhteensä n.1,7 hehtaaria, josta maapinta-alaa on  n.1,2 ha ja vesipinta-alaa n. 0,5 ha. Kaavan muutos koskee osaa kiinteistöstä Leppäranta 895-534-1-97.
Kaavan laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).

Asianosaiset
Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin:
-Suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat
  sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat
- Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
- Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Varsinais-Suomen liitto 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 53407
-Ilmoitus kaavan vireilletulosta 31.1.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  31.1. – 4.3.2019
-Luonnos nähtävillä 31.1. – 4.3.2019
-Ehdotus nähtävillä 18.4. – 20.5.2019
-Hyväksyminen 10.6.2019
-Voimaantulokuulutus