Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Sundholma-Varesmaa 3

Sundholma-Varesmaa 3 ranta-asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto on 10.6.2019 hyväksynyt ranta-asemakaavan muutoksen. Kts. Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 10.6.2019 § 44
Kaava odottaa vielä voimaantulokuulutusta.

Kuvaus kaavasta
Kaava-alue sijaitsee noin 10 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään, Matalanpuhdin länsiosan ranta-alueella ja sinne on kiinteä tieyhteys.
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 0,7 hehtaaria ja se muodostuu kiinteistöstä Sundis 895-467-1-739. Alue on yksityisessä omistuksessa.
Tavoitteena on muuttaa loma-asunnon rakennuspaikka vakituisen asunnon rakennuspaikaksi.
Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).

Asianosaiset
Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin:
• Suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat
• Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
• Varsinais-Suomen ELY-keskus
• Varsinais-Suomen liitto

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 46719
-Vireilletulo 13.12.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.12.2018 – 14.1.2019
-Kaavaluonnos nähtävillä 13.12.2018 – 14.1.2019
-Kaavaehdotus 21.3. - 23.4.2019
-Hyväksyminen 10.6.2019
-Voimaantulokuulutus