Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Raudainen-Koivunen-Kiveistenmaa

Raudainen – Koivunen - Kiveistenmaa (Äeskari) ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2.3.2020 (kokouspöytäkirja, § 10) ja se tuli voimaan lainvoimaisuuskuulutuksella 7.5.2020.
Kaava tallennetaan osaksi internetkarttapalvelun ajantasa-asemakaavaa. (Karttapalvelupäivitys kesken)

Kaavan kuvaus
Suunnittelualue sijaitseee Uudenkaupungin edustalla makeavesialtaan luoteisessa osassa n. 20 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta.
Se muodostuu kolmesta erillisestä alueesta, jotka sijaitsevat Äeskarissa (karttaosa 1), Raudastenmaalla (karttaosa 2) sekä Kiveistenmaalla (karttaosa 3).
Kaavan muutos ja laajennus kohdistuu kaiken kaikkiaan kymmenen eri kiinteistön muodostamalle alueelle, joka on pinta-alaltaan yhteensä n. 24,2 ha. Alueet ovat yksityisessä omistuksessa.
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on mahdollistaa vakituinen asuminen jo toteutuneille rakennuspaikoille muuttamalla kaavan käyttötarkoitusta. Samalla tutkitaan myös loma-asutuksen täydennysrakentamisen mahdollisuudet.

Kaava koskee kiinteistöjä
Äeskari 895-480-6-26, Äeskari 895-480-5-56, Kaunisranta 895-480-7-19, Äärilä 895-478-1-28, Rautala 895-478-5-3, Keskiranta 895-478-9-8, Lammashaka 895-478-10-5, Männynoksa 895-478-11-2, Haapala 895-478-11-4 ja Itäranta 895-478-13-9.

Kaavamuutoksen laatii yksityisten maanomistajien toimeksiannosta
REJLERS FINLAND OY, Isolinnankatu 22 A,  28100 Pori

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 17.6.2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa (liite 5).
Alueelle laaditaan kantatilaselvitys sekä luontoselvitys.
 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 48004
-Vireilletulokuulutus 5.10.2015
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 15.10. – 13.11.2015 (Äeskari)
-Kaavaluonnos nähtävillä 17.5. - 18.6.2018
-Kaavaehdotus nähtävillä 27.6. – 1.8.2019
-Hyväksyminen 2.3.2020
-Lainvoimaisuuskuulutus 7.5.2020

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaan tuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771