Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Raudainen-Koivunen-Kiveistenmaa

Raudainen – Koivunen - Kiveistenmaa (Äeskari) ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus pidettiin nähtävillä nähtävillä 27.6. – 1.8.2019 välisen ajan. Seuraavaksi kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavan kuvaus
Suunnittelualue sijaitseee Uudenkaupungin edustalla makeavesialtaan luoteisessa osassa n. 20 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta.
Se muodostuu kolmesta erillisestä alueesta, jotka sijaitsevat Äeskarissa (karttaosa 1), Raudastenmaalla (karttaosa 2) sekä Kiveistenmaalla (karttaosa 3).
Kaavan muutos ja laajennus kohdistuu kaiken kaikkiaan kymmenen eri kiinteistön muodostamalle alueelle, joka on pinta-alaltaan yhteensä n. 24,2 ha. Alueet ovat yksityisessä omistuksessa.
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on mahdollistaa vakituinen asuminen jo toteutuneille rakennuspaikoille muuttamalla kaavan käyttötarkoitusta. Samalla tutkitaan myös loma-asutuksen täydennysrakentamisen mahdollisuudet.

Kaava koskee kiinteistöjä
Äeskari 895-480-6-26, Äeskari 895-480-5-56, Kaunisranta 895-480-7-19, Äärilä 895-478-1-28, Rautala 895-478-5-3, Keskiranta 895-478-9-8, Lammashaka 895-478-10-5, Männynoksa 895-478-11-2, Haapala 895-478-11-4 ja Itäranta 895-478-13-9.

Kaavamuutoksen laatii yksityisten maanomistajien toimeksiannosta
REJLERS FINLAND OY, Isolinnankatu 22 A,  28100 Pori

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 17.6.2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa (liite 5).
Alueelle laaditaan kantatilaselvitys sekä luontoselvitys.

Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia voivat siten olla esimerkiksi kaupungin hallintokunnat, valtion viranomaiset, asukas- ja ympäristöyhdistykset tai kylätoimikunnat.
-Alueen maanomistajat ja lähialueiden asukkaat
-Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee
-Varsinais-Suomen ELY-keskus
-Varsinais-Suomen liitto
-Varsinais-Suomen maakuntamuseo
-sekä muut, joita hanke saattaa koskea

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 48004
-Vireilletulokuulutus 5.10.2015
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 15.10. – 13.11.2015 (Äeskari)
-Kaavaluonnos nähtävillä 17.5. - 18.6.2018
-Kaavaehdotus nähtävillä 27.6. – 1.8.2019
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus