Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Sairaalan alueet

Uudenkaupungin sairaalan alueet

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksen yhteydessä ja samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 5.4. – 7.5.2018 välisen ajan.
 
Kuvaus kaavasta
Kaavoitettavalla alueella sijaitsee kaupungintalo sekä entisiä Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kiinteistöjä. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri on luopunut omistuksistaan Välskärintie 2 alueella. Asemakaavaa on tarpeen muuttaa  rakennusten uusia käyttötarkoituksia vastaavaksi ja järjestellään alueen kulkuyhteydet.
 
Osalliset:
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
• asiantuntijaviranomaiset
 

Kaavan kulkuvaiheet

-Kuulutus vireille tulosta kaavoituskatsauksen yhteydessä 5.4.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.4. - 7.5.2018.
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksymiskuulutus
-Voimaan tulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)