Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava kaatopaikka

Uudenkaupungin kaatopaikan alueen asemakaava ja asemakaavan muutos


Kaavaehdotusasiakirjat pidettiin nähtävänä 26.9. - 28.10.2019 välisen ajan.
(Kaava-asiakirjat katsottavissa tämän sivun liitteistä)
Seuraavaksi kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.


Kuvaus kaavasta
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Kalannintien ja Peteksentien risteyksen eteläpuolella nykyisen kaatopaikan alueella. Alueen pohjoispuolella kulkee Huhtatie ja itärajalla Peteksentie.

Kaatopaikan alueen asemakaavoittamisen lisäksi kaavalla muutetaan Sannon, 18. kaupunginosan 13 korttelin osaa. Kaavoitettava alue on sekä yksityisessä että kaupungin omistuksessa ja kaupungin omistamasta maasta noin puolet on vuokrattu alueen toimijoille. Asemakaavalla pyritään jäsentelemään alueen käyttöä vuokra-alueet sekä nykyinen ja tuleva käyttö huomioiden.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset

• seurat ja yhdistykset

• asiantuntijaviranomaiset

 

Kaavan kulkuvaiheet

-Kaavan tunnus Ak 1813
-Kuulutus vireille tulosta kaavoituskatsauksen yhteydessä 5.4.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.4. - 7.5.2018
-Kaavaluonnos nähtävillä 28.6. - 13.8.2018
-Kaavaehdotus nähtävillä 26.9. - 28.10.2019
-Hyväksyminen
-Voimaan tulo