Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava kaatopaikka

Uudenkaupungin kaatopaikan alueen asemakaava

Kaavaluonnosasiakirjat pidettiin nähtävillä 28.6. - 13.8.2018 välisen ajan.
Asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin Kaavoituskatsauksen yhteydessä ja samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 5.4. – 7.5.2018 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Kalannintien ja Peteksentien risteyksen eteläpuolella nykyisen kaatopaikan alueella. Alueen pohjoispuolella kulkee Huhtatie ja itärajalla Peteksentie.

Kaatopaikan alueen asemakaavoittamisen lisäksi kaavalla muutetaan Sannon, 18. kaupunginosan 13 korttelin osaa. Kaavoitettava alue on sekä yksityisessä että kaupungin omistuksessa ja kaupungin omistamasta maasta noin puolet on vuokrattu alueen toimijoille. Asemakaavalla pyritään jäsentelemään alueen käyttöä vuokra-alueet sekä nykyinen ja tuleva käyttö huomioiden.


Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset

• seurat ja yhdistykset

• asiantuntijaviranomaiset

 

Kaavan kulkuvaiheet

-Kaavan tunnus Ak 1813
-Kuulutus vireille tulosta kaavoituskatsauksen yhteydessä 5.4.2018
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.4. - 7.5.2018
-Kaavaluonnos nähtävillä 28.6. - 13.8.2018
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaan tulo