Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Sauko-Mustakarta-Koivuniemi

Sauko-Mustakarta-Koivuniemi ranta-asemakaavan muutos
Kaavaluonnos pidettiin  nähtävillä 18.1. - 19.2.2018 välisen ajan.

Kaava koskee
Uudenkaupungin Kukaisten kylän (483)  tiloja Leppäranta 1:50, Koivuniemi 1:51 ja Anninkari 1:204.

Kaavan kuvaus
Ranta-asemakaavan muutos laaditaan Koivuniemen alueelle, jonka koko on n. 6,3 ha. Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Kukaisten kylässä, n. 24 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen.
Alueelle osoitetaan kaavassa noin 3,4 ha korttelialuetta rakentamiseen, ja 2,75 ha maa- ja metsätalousalueeksi. Rakennusoikeutta kaava-alueelle osoitetaan yhteensä 750 kerrosneliömetriä.
Kaavan laatiminen on lähtenyt  liikkeelle kaava-alueen maanomistajan aloitteesta.
Kaavan laatijana toimii arkkitehti Thomas Hagström.
Alueen luontoselvityksen on laatinut Sakari Hinneri v. 2013.
 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 48304
-Vireilletulokuulutus 12.5.2016
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.5. - 10.6.2016
-Kaavaluonnos nähtävillä 18.1. - 19.2.2018
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus