Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Kittamaa

Kaava-alueen sijainti on esitetty yleiskartalla

Kittamaa 2 ranta-asemakaavan muutos ja ranta-asemakaavan laajennus

Kittamaan ranta-asemakaavan laajennus ja muutosehdotus pidettiinn nähtävillä nähtävillä 27.6. – 1.8.2019 välisen ajan.
Seuraavaksi kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettava alue sijaitsee n. 6 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään Kittamaan itä- ja länsirannalla.
Ranta-asemakaavan muutosta  ollaan laatimassa 18 kiinteistön alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,6 ha. Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta.
Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio).
Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 14.12.2017–15.1.2018. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi mielipidettä osallisilta.

Kaava koskee kiinteistöjä
Kaislaranta 895-467-1-549, Puolukkamäki 895-467-1-641, Sundholma Nonnimaa 895-467-1-653 (osa), Sundholm Vartiovuori 895-467-1-654 (osa), Sundholman Kartano 895-467-1-655 (osa), Sundholm 895-467-1-656 (osa), Sundholman Vaakua 895-467-1-658 (osa), Sundholman Vehanen 895-467-1-659 (osa), Tylyaho 895-467-1-699, Pimento 895-467-1-700, Viisto 895-467-1-701, Sumelius 895-467-1-709, Lago Mar 895-467-1-711, Mäntyniemi 895-467-1-719 (osa), Kaislaranta 895-467-1-740, Tuurula 895-467-1-741, Karhunpesä 895-467-1-692 ja Ketunpesä 895-467-1-785.

Osalliset
Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä tärkeimmät viranomaiset.Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on kaavaselostuksen liitteenä.


 

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 46718
-Vireilletulo 3.10.2013
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 3.10.-1.11.2013
-Kaavaluonnos nähtävillä 14.12.2017-15.1.2018
-Kaavaehdotus nähtävillä  27.6. – 1.8.2019
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus