Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Kittamaa

Kaava-alueen sijainti on esitetty yleiskartalla

Kittamaa 2 ranta-asemakaavan muutos ja ranta-asemakaavan laajennus

Kittamaan ranta-asemakaavan laajennus ja muutosehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2.3.2020 (kokouspöytäkirja § 9) ja kaava tuli voimaan lainvoimaisuuskuulutuksella 7.5.2020.
Kaava tallennetaan osaksi internetkarttapalvelun ajantasa-asemakaavaa. (Karttapalvelupäivitys kesken)

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettava alue sijaitsee n. 6 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään Kittamaan itä- ja länsirannalla.
Ranta-asemakaavan muutosta  ollaan laatimassa 18 kiinteistön alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,6 ha. Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta.
Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio).
Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 14.12.2017–15.1.2018. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi mielipidettä osallisilta.

Kaava koskee kiinteistöjä
Kaislaranta 895-467-1-549, Puolukkamäki 895-467-1-641, Sundholma Nonnimaa 895-467-1-653 (osa), Sundholm Vartiovuori 895-467-1-654 (osa), Sundholman Kartano 895-467-1-655 (osa), Sundholm 895-467-1-656 (osa), Sundholman Vaakua 895-467-1-658 (osa), Sundholman Vehanen 895-467-1-659 (osa), Tylyaho 895-467-1-699, Pimento 895-467-1-700, Viisto 895-467-1-701, Sumelius 895-467-1-709, Lago Mar 895-467-1-711, Mäntyniemi 895-467-1-719 (osa), Kaislaranta 895-467-1-740, Tuurula 895-467-1-741, Karhunpesä 895-467-1-692 ja Ketunpesä 895-467-1-785. 

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 46718
-Vireilletulo 3.10.2013
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 3.10.-1.11.2013
-Kaavaluonnos nähtävillä 14.12.2017-15.1.2018
-Kaavaehdotus nähtävillä  27.6. – 1.8.2019
-Hyväksyminen 2.3.2020
-Lainvoimaisuuskuulutus 7.5.2020

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaan tuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771