Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Kittamaa

Kaava-alueen sijainti on esitetty yleiskartalla

Kittamaa 2 ranta-asemakaavan muutos ja ranta-asemakaavan laajennus

Kittamaan ranta-asemakaavan laajennus ja muutosehdotus pidetään nähtävillä nähtävillä 27.6. – 1.8.2019 välisen ajan. (Kts. kaava-asiakirjat sivun liitteistä)
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava 1.8.2019 klo 15.00 mennessä.

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettava alue sijaitsee n. 6 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään Kittamaan itä- ja länsirannalla.
Ranta-asemakaavan muutosta  ollaan laatimassa 18 kiinteistön alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,6 ha. Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta.
Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2015 alusta lähtien työstä on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio).
Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 14.12.2017–15.1.2018. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi mielipidettä osallisilta.

Kaava koskee kiinteistöjä
Kaislaranta 895-467-1-549, Puolukkamäki 895-467-1-641, Sundholma Nonnimaa 895-467-1-653 (osa), Sundholm Vartiovuori 895-467-1-654 (osa), Sundholman Kartano 895-467-1-655 (osa), Sundholm 895-467-1-656 (osa), Sundholman Vaakua 895-467-1-658 (osa), Sundholman Vehanen 895-467-1-659 (osa), Tylyaho 895-467-1-699, Pimento 895-467-1-700, Viisto 895-467-1-701, Sumelius 895-467-1-709, Lago Mar 895-467-1-711, Mäntyniemi 895-467-1-719 (osa), Kaislaranta 895-467-1-740, Tuurula 895-467-1-741, Karhunpesä 895-467-1-692 ja Ketunpesä 895-467-1-785.

Osalliset
Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä tärkeimmät viranomaiset.Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on kaavaselostuksen liitteenä.


 

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 46718
-Vireilletulo 3.10.2013
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 3.10.-1.11.2013
-Kaavaluonnos nähtävillä 14.12.2017-15.1.2018
-Kaavaehdotus nähtävillä  27.6. – 1.8.2019
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Kaavaehdotus nähtävillä

Kaavaehdotuksen asiakirjat pidetään nähtävillä myös Uudenkaupungin virastotalon Kaupunkisuunnittelun tiloissa, Välskärintie 2C, III kerros ja yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.
Mahdolliset muistutukset  tulee toimittaa viimeistään viimeisenä nähtävilläolopäivänä klo 15.00 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää,
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén,
puh. 050 074 3087
Opening hours: 
Katso kaupungin virastojen kesän 2019 poikkeukselliset aukioloajat >
Virastotalo Mörne
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
Yhteispalvelupiste Passari
ma-pe klo 9.00 - 16.30