Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Pamprinniemi

Kaava-alueen sijainti on esitetty yleiskartalla

Pamprinniemen ranta-asemakaava

Kaavaluonnos  pidettiin nähtävillä  14.12.2017 - 15.1.2018 välisen ajan.

Kaavan kuvaus:
Kaava-alue sijaitsee Uudenkaupungin Pyhämaassa Kettelin kylän länsiosassa, noin 20 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta pohjoisluoteeseen. Alueen pinta-ala on yhteensä n.106 ha.
Ranta-asemakaava koskee: Tilaa Eerola 5:0 (osa).   
Osalliset on lueteltu osallistumis- j a arviointisuunnitelmassa.
Osalliset ovat suunnittelualueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä tärkeimmät viranomaiset:   
Kaavan laadinnasta on vastannut Tmi KaavaKe/dipl.ins. Juha Erjanti vuoden 2014 loppuun ja vuoden 2015 alusta lähtien Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Raisio).


 

Kaavan  kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 48101
-Vireilletulo  28.2.2013
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  28.2.–28.3.2013
-Kaavaluonnos nähtävillä 14.12.2017-15.1.2018
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Lainvoimaisuuskuulutus

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaan tuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771