Ohjeet ja säännöt

Kaupungin toimintaa ohjataan valtuuston hyväksymillä säännöillä ja ohjeilla.

Uudenkaupungin voimassa olevat säännöt ja ohjeet