Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Se ei juuri nyt ole nähtävillä, mutta sitä ole vielä hyväksytty.

Vireillä olevat kaavat >>>

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771