Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja nähtävillä

Kaavan yleistetty kulkukaavio
Tällä sivulla voit tutustua kaupungin ajankohtaisiin kaavahankkeisiin ja niiden käsittelyvaiheisiin.
Sivulla ovat katsottavissa nähtäville asetetut osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset sekä -ehdotukset.
Kaavahankkeiden nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla internetsivuilla, paikallislehdissä sekä tarvittaessa kirjeellä.
Nähtävilläolon aikana on mahdollista lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.
Tarpeen mukaan järjestetään mielipiteiden kuulemista varten myös yleisötilaisuuksia sekä laaditaan nettikyselyjä.
Yksityinen kaavan laatija voi noudattaa myös  MRA 36 §:n mukaista menettelyä. Tällöin kaavan laatija hoitaa kaavan valmistelun aikaisen vuorovaikutuksen järjestämisen ja vasta kaavaehdotuksen asianosaisten kuuleminen tulee kaupungin hoidettavaksi.

Nähtävillä olevat kaavat:

1)  Asemakaavat

  • Miklinkari. Kaavaehdotus nähtävillä 28.5. – 29.6.2020. Lisätietoa kaavasta >
  • Kalanti, Pankkitie-Pruukintie-Tunnelitie. Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. – 13.7.2020. Lisätietoa kaavasta >
  • Kalanti, Meijerin alue (Vahterus). Kaavan muutosehdotus nähtävillä 25.6. – 12.8.2020. Lisätietoja kaavasta >

2)  Yleiskaavat

  • ei yleiskaavoja nähtävillä

3)  Kaavoituskatsaus 2020

Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§) ja se laaditaan kerran vuodessa.
Uudenkaupungin kaupunki on laatinut kaavoituskatsauksen vuodelle 2020, jossa esitellään vireillä olevat ja vireille tulevat kaavat.
Kaavoituskatsauksen virallinen nähtävillä oloaika oli 10.10. – 11.11.2019.
Lue lisää täältä >

Vireillä olevat kaavat:

Sivulla Vireillä olevat kaavat on listattu kaikki meneillään olevat kaavahankkeet. Tästä sivulle Vireillä olevat kaavat >

Kaupunkisuunnittelu facebookissa

Kaupunkisuunnittelu ilmoittaa kaavahankkeista myös Facebookissa, käy siis tykkäämässä sivustamme Kaupunkisuunnittelu Uusikaupunki.

Postituslista

Mikäli haluat ilmoituksen sähköpostiisi vireillä olevien yleiskaavojen nähtävilletulosta, voit jättää yhteystietosi postituslistalle kaavailmoituksen - sivulla.

Kaavahankkeita koskevat palautteet

Mielipiteet voi lähettää kirjallisesti osoitteella Kaupunkisuunnittelu, PL 20, 23501 UUSIKAUPUNKI tai annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi
Huomautukset kaavaluonnoksesta toimitetaan kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Kirjaamo, PL 20, 23501 UUSIKAUPUNKI tai kirjaamo(at)uusikaupunki.fi
Muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä kaupunginhallitukselle osoitteella
Kirjaamo, PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI tai kirjaamo(at)uusikaupunki.fi
Valitus kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tehdään Turun hallinto-oikeudelle.