Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja vireillä / nähtävillä

Kaavan yleistetty kulkukaavio
Tällä sivulla voit tutustua kaupungin ajankohtaisiin kaavahankkeisiin ja niiden käsittelyvaiheisiin.
Sivulla ovat katsottavissa nähtäville asetetut osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset sekä -ehdotukset.
Kaavahankkeiden nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla (myös internetsivuilla), paikallislehdissä sekä tarvittaessa kirjeellä.
Nähtävilläolon aikana on mahdollista lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.
Tarpeen mukaan järjestetään mielipiteiden kuulemista varten myös yleisötilaisuuksia sekä laaditaan nettikyselyjä.
Yksityinen kaavan laatija voi noudattaa myös  MRA 36 §:n mukaista menettelyä. Tällöin kaavan laatija hoitaa kaavan valmistelun aikaisen vuorovaikutuksen järjestämisen ja vasta kaavaehdotuksen asianosaisten kuuleminen tulee kaupungin hoidettavaksi.

Nähtävillä olevat kaavat:

1)  Asemakaavat

  • Aaholmin ranta-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos nähtävillä 9.9. - 8.10.2019. Kaava-asiakirjoihin > 
  • Kaatopaikan alueen asemakaava. Kaavaehdotus nähtävillä 26.9. - 28.10.2019. Kaava-asiakirjoihin >
  • Kari-Eteläranta-Pöylä-Taipaleen ranta-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.9. – 14.10.2019. Kaava-asiakirjoihin >
  • Tuorlahden ranta-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.9. – 28.10.2019. Kaava-asiakirjoihin >

2)  Yleiskaavat

  • ei yleiskaavoja nähtävillä

3)  Kaavoituskatsaus 2020

Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§) ja se laaditaan kerran vuodessa.
Uudenkaupungin kaupunki on laatinut kaavoituskatsauksen vuodelle 2020, jossa esitellään vireillä olevat ja vireille tulevat kaavat.
Kaavoituskatsauksen virallinen nähtävillä oloaika on 10.10. – 11.11.2019 ja mielipiteet siitä pyydetään toimittamaan 11.11.2019 mennessä.
Lue lisää täältä >

Vireillä olevat kaavat:

Sivulla Vireillä olevat kaavat on listattu kaikki meneillään olevat kaavahankkeet. Tästä sivulle Vireillä olevat kaavat >

Kaupunkisuunnittelu facebookissa

Kaupunkisuunnittelu ilmoittaa kaavahankkeista myös Facebookissa, käy siis tykkäämässä sivustamme Kaupunkisuunnittelu Uusikaupunki.

Postituslista

Mikäli haluat ilmoituksen sähköpostiisi vireillä olevien yleiskaavojen nähtävilletulosta, voit jättää yhteystietosi postituslistalle kaavailmoituksen - sivulla.

Ajankohtaista