Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja vireillä / nähtävillä

Kaavan yleistetty kulkukaavio
Tällä sivulla voit tutustua kaupungin ajankohtaisiin kaavahankkeisiin ja niiden käsittelyvaiheisiin.
Sivulla ovat katsottavissa nähtäville asetetut osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset sekä -ehdotukset.
Kaavahankkeiden nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla (myös internetsivuilla), paikallislehdissä sekä tarvittaessa kirjeellä.
Nähtävilläolon aikana on mahdollista lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.
Tarpeen mukaan järjestetään mielipiteiden kuulemista varten myös yleisötilaisuuksia sekä laaditaan nettikyselyjä.

Nähtävillä olevat kaavat:

1)  Asemakaavat

  • ei asemakaavoja nähtävillä

2)  Yleiskaavat

  • ei yleiskaavoja nähtävillä

Vireillä olevat kaavat:

Sivulla Vireillä olevat kaavat on listattu kaikki meneillään olevat kaavahankkeet. Tästä sivulle Vireillä olevat kaavat >

Kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa

Onko sinulla kokemusta esimerkiksi kaavoituksesta, talon rakentamisesta, lunastusmenettelystä, tonttijaosta, katusuunnittelusta tai muusta vastaavasta hankkeesta tai päätöksestä, jonka kunnan tai valtion viranomainen hyväksyy? Ympäristöministeriö kerää kyselyllä tietoa kansalaisilta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi.
Kysely on avoinna 15.8.2019 saakka, kyselyyn tästä >

Kaupunkisuunnittelu facebookissa

Kaupunkisuunnittelu ilmoittaa kaavahankkeista myös Facebookissa, käy siis tykkäämässä sivustamme Kaupunkisuunnittelu Uusikaupunki.

Postituslista

Mikäli haluat ilmoituksen sähköpostiisi vireillä olevien yleiskaavojen nähtävilletulosta, voit jättää yhteystietosi postituslistalle kaavailmoituksen - sivulla.

Ajankohtaista