Suomi
Elinkeinot ja yrittäminen
Elinkeinot ja yrittäminen

Koronatietoa yrityksille

Uudenkaupungin elinkeinopalvelut kokoaa tälle sivustolle tietoa koronakriisin vaikutuksista yrityksiin ja tietoa erilaisista tukipaketeista tai -toimista. Seuraa myös Twitterissä Business Finlandin, Finnveran ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilejä.
 
Yritysten on hyvä keskittää toimenpiteitä niin, että maksukyky säilyy mahdollisimman hyvin koko kriisin ajan. Käy läpi, onko sinun mahdollista
• Keskeyttää kaikkien lainojen lyhentäminen määräajaksi
• Pienentää ennakkoveroja ja järjestellä verojen maksua tarpeen mukaan.
• Hakea eläkevakuutusmaksujen (Tyel/YEL) maksujärjestelyä tai maksuaikojen pidennystä
• Hakea toimitilavuokrien määräaikaista alennusta tai maksuaikojen järjestely
• Karsia ydintoiminnan kannalta tarpeettomia menoja
• Sopeuttaa henkilöstömäärää lomauttamalla, mieluummin aiemmin kuin myöhemmin
• Hyödyntää valtiovallan kriisitilanteeseen rakentamia tukimuotoja
 

Finnvera takaa käyttöpääomalainoja

Auttaakseen yrityksiä selviämään korona -tilanteesta, Finnveran tukee pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Suoria lainahakemuksia Finnverassa ei poikkeuksellisen tilanteen vuoksi tällä hetkellä käsitellä. Kaikkien takausten kohdalla yrityksen ensimmäinen tehtävä on ottaa yhteyttä omaan pankkiin.
 
Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.
 
Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.
 
Finnvera-takausta voidaan myös käyttää pk-yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu esimerkiksi lainatarpeen suuruuden takia. Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin eikä lisävakuutta vaadita pankin myöntämän 150 000–1 000 000 euron suuruisen velkakirjaluoton takaamisessa. Yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.
 
Yrityksen käytössä on nopeutettu ja yksinkertaistettu menettely hakemuksen käsittelyssä ja takauksen voimaanpanossa: https://www.finnvera.fi/kasvu/finnvera-takauksen-fast-track-menettely/fi...
 

Business Finland ja ELY-keskus antavat tukea hankerahoituksen kautta
 
Tähän hetkeen auttava tukielementti syntyy siitä, että hankkeen hyväksyttäviin kustannuksiin voi sisällyttää yrityksen henkilökunnan sekä yrittäjän palkkakuluja. Tukea myönnetään 80% kokonaiskustannuksista ja siitä 70% voi saada jo ennakkoon.
 
Molemmilta organisaatioilta voi hakea rahoitusta kahteen erityyppiseen hankkeeseen, mutta vain yhteen kerrallaan. Pienempään esiselvitys/tilanneanalyysi hankkeeseen voi tukea saada maksimissaan 10.000€ (eli hankkeen kokonaiskustannukset ovat 12,500€) ja isompaan, kehittämistoimenpiteitä sisältävään hankkeeseen tukea saa maksimissaan 100.000€. Tarkempia tietoja löytyy sivun oikean laidan linkeistä.
 
ELY-keskukselta hankerahoitusta hakevat yritykset, joilla on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa työntekijää. Yritysmuodolla ei ole väliä. Sähköinen hakemus löytyy tästä linkistä:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/yrtu_covid19emergencyfunding
 
Business Finlandilta hankerahoitusta hakevat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää sekä niin sanotut Midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€. Linkki Business Finlandin asiointipalveluun löytyy tästä:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/
 
Kummassakaan tapauksessa hakemukseen ei pääsääntöisesti tarvita liitteitä. Lisäinformaatiota löytyy sivun oikeassa laidassa olevista ELY-keskuksen ja Business Finlandin linkeistä.


Ukipolis auttaa ja neuvoo tarvittaessa hakemusten tekemisessä
• Esa Kerkola, yrittäjyysneuvoja, puh. 044 506 3787, esa.kerkola@ukipolis.fi
• Heidi Jaakkola, projektipäällikkö, puh. 044 773 2212, heidi.jaakkola@ukipolis.fi
• Raimo Rantanen, toimitusjohtaja, puh. 040 5464 100, raimo.rantanen@ukipolis.fi


Tukea yksinyrittäjille
 
Yksinyrittäjille on luvattu 2.000€ suuruista tukea, jonka haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuki on tarkoitettu yrityksen kustannusten kattamiseen, eikä ainakaan tämän hetkisen tiedon mukaan vaikuttaisi mahdollisesti haettavaan työttömyystukeen. Tavoitteena on turvata tukea saavan yrityksen edellytykset jatkaa toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Haun on luvattu avautuvan mahdollisimman pian.
 
Yrittäjille tulossa oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi
Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2020 asti. Oikeus koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittaja tai yhtiömuodossa. Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että:

  • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67€ kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti
  • päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen johtuu koronavirusepidemiasta. 
Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä
  • yritystoiminnan lopettamista tai yrityksen lopettamistoimia
  • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista
 
Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.
Käytännössä prosessi etenee näin:
  1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
  2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
  3. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
 
Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.
 
 
 
Verottajalta voi hakea maksujärjestelyä
 
Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto on helpottanut toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa.
 
Voit hakea helpotettua maksujärjestelyä OmaVerossa. Maksujärjestelyä voi hakea myös palvelunumerosta 029 497 028. Helpotetut maksujärjestelyn ehdot koskevat myös auto- ja valmisteveron maksunlykkäyksiä.
 
Jos sinulla on voimassa oleva maksujärjestely ja koronavirustilanteesta johtuvia maksuvaikeuksia, voit tehdä uuden maksujärjestelypyynnön OmaVerossa.

Yritys-Suomi neuvontapalvelu
Maksuton neuvontapalvelu auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja tervehdyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista.
 
Voit olla yhteydessä silloin, kun
• yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja
• et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja
• et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt
• haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti
• tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin
Puh. 0295 024 880
 
Koronan seurauksena myös lomautukset voivat olla mahdollisia. TE-toimiston muutosturva-asiantuntijat neuvovat yrityksiä:
 
Annamari Saren-Koivu
puh. 0295 044 765
annamari.saren-koivu@te-toimisto.fi

Heli Rantakare
puh. 0295 044 735
heli.rantakare@te-toimisto.fi


Elinkeinopalvelut
Jarkko Heinonen, elinkeinojohtaja, jarkko.heinonen@uusikaupunki.fi, 050 60 155
Teija Isotupa, palvelusihteeri, teija.isotupa@uusikaupunki.fi, 050 5727 123
Irmeli Laaksonen, matkailusuunnittelija, irmeli.laaksonen@uusikaupunki.fi, 0440 515 209

Ajankohtaista