Suomi
Elinkeinot ja yrittäminen
Elinkeinot ja yrittäminen

Elinkeinon hankkeita

Alueen työpaikkakehityksestä hyvän kierteeseen – Asukkaiden ja työntekijöiden osallistamisesta uutta elinvoimaa alueelle
Hankenumero 14393

4.9.2015-28.2.2017

Osaavan työvoiman saatavuus on yrityksen yksi menestyksen tärkeimmistä tekijöistä. Osaamisvajeet ja puuttuvat resurssit ovat yrityksen toiminnalle isoja riskejä. Onnistuneet rekrytoinnit luvoat merkittäviä mahdollisuuksia kehittämiseen, kasvuun ja sitä kautta uusien työpaikkojen syntyyn. Aktiivinen asukasmarkkinointi sekä siihen liityvät uusien asukkaiden palvelut ovat tärkeä tuki alueella toimivien työnantajien rekrytointeihin. Tieto- ja viestintäteknologian myötä alueelle on mahdollista houkutella tulevaisuudessa uusien yritysten lisäksi yhä enemmän mikroyrittäjiä ja etätyötä tekeviä asiantuntijoita. Pitkäjänteiselle yhteisölliselle toiminnalle on paitsi perusteluja myös kysyntää. Yksittäisten toiminpiteden sijaan nyt suunnittelilla olevassa hankkeessa tavoitellaan uusia asukkaita ja hyviä puitteita onnistuneille rekrytoinneille. Yhdistämällä alueen eri toimijoiden osaamiset ja rakentamalla kumppanuuslähtköistä toimintaa, on mahdollisuus synnyttää uusia ideoita ja kehittää innovaatioita, joista hyötyvät alueen kaikki toimijat ja asukkaat.

Rahoittajana: Maaseudunkehittämisyhdistys Ravakka ry.

Lisätiedot hankkeesta: 

Elinkeinopalvelut
Teija Isotupa
puh. 050 572 7123 tai 
teija.isotupa@uusikaupunki.fi.