Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Hyväksytyt päätökset

Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutukset, hakemukset ja päätökset 2020

Hakija Asia Toiminta Hakemus Päätöspv Käsittelyvaihe
Sora ja kallio Heinonen Oy Päätös meluilmoituksesta Louhinta ja murskaus, Valintie 3   21.1.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus(pdf)
Energia- ja KierrätysParkki Oy Päätös ympäristöluvasta Metsäenergiapuu ja jätepuu, Onkakatu   4.2.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Länsi-Suomen Maarakennus Oy Päätös meluilmoituksesta Louhinta ja murskaus, Pyrriläntie 229   19.2.2020 Päätös (pdf) 
Kuulutus (pdf)
Sundström Ab Oy Päätös meluilmoituksesta Louhinta ja murskaus, Hangontie   10.3.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Vakka-Suomen Maanrakennus Oy Päätös meluilmoituksesta Louhinta ja murskaus, Uudenkaupungin Satama   24.3.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Palin Granit Oy/Ahaisten louhimo Ilmoitus maa-aines- ja ympäristöluvan
lupaehdon 9 muutoksesta
Louhinta ja murkaus/kesätyöajan muutos,Taivassalo   31.3.2020  Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Kustavin Kauris Ry Ympäristölupa Ammunta, Puorenvuoren haulikkorata, Kustavi Hakemus (pdf)
Kuulutus (pdf)
28.4.2020 Päätös (Pdf)
Kuulutus (pdf)
Vehmaan-Lokalahden Reserviupseerikerho r.y.  ja Vehmaan -Lokalahden Reserviläiset ry Ilmoitus Vähäinen ammunta, Vehmaa/Vinkkilä Hakemus (pdf)
Kuulutus (pdf)
16.6.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Jouni Österman Maa-ainesluvan jatkolupa Hiekanotto,Lepalho/Taivassalo   28.4.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Terrawise Oy Meluilmoitus Louhinta ja murskaus/Rahintie 276, Kustavi Hakemus (pdf) 1.6.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
South Festivals Oy Meluilmoitus Ulkoilmakonsertti Hakemus (pdf)
 
28.7.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
South Festivals Oy Meluilmoitus Äänentoistolaitteiden käyttö Hakemus (pdf) 28.7.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Skafferiet Catering Oy Meluilmoitus Äänentoistolaitteiden käyttö Hakemus (pdf) 6.8.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
New town restaurants Oy Meluilmoitus Äänentoistolaitteiden käyttö   7.8.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Taivassalon saaristopalvelu Oy Meluilmoitus Äänentoitolaitteiden käyttö Hakemus (pdf) 13.8.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Uudenkaupungin kaupunki Ympäristölupa Maankaatopaikka ja välivarastointi, Peteksentie Hakemus (pdf)
Kuulutus (pdf)
17.11.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Terrawise Oy Meluilmoitus Louhinta ja murskaus/Rahintie 276, Kustavi Hakemus (pdf) 21.9.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Länsi-Suomen Maarakennus Oy Meluilmoitus Louhinta ja murskaus Hakemus (pdf) 7.10.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Destia Oy Meluilmoitus Louhinta ja paalutus Hakemus (pdf) 13.10.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Romu Urpo Oy Ympäristölupa Kiviaineksen murskaus Hakemus (pdf) 17.11.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Delete Demolition Oy Meluilmoitus Rakennuksen purkaminen ja murskaus Hakemus (pdf) 23.11.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Länsi-Suomen Maarakennus Oy Meluilmoitus Louhinta ja murskaus Hakemus (pdf) 23.11.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Kiinteistö Oy Kaasutie Ympäristölupa Pilaantumattomien rakennusjäteainesten kierrätysasema, Orivo Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
  Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Palin Granit Oy Marjuksen louhimon maisemoinnin
hyväksyminen ja vakuuden vapauttaminen
Maisemointi, Marjuksenranta, Taivasalo     Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
 
Vuoden 2021 päätökset:
 
Ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksytyt päätökset löydät täältä >