Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa (527/2014 § 202) on säädetty.


Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on päättänyt ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä 31.10.2022     § 92 . Päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan 1.2.2023.

Ympäristönsuojelumääräykset