Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Ohjeet

Hevostallin ympäristöohje

Hevosten pito on on suosittua Uudessakaupungissa ja sen lähikunnissa. Hevosten pidosta voi kuitenkin aiheutua myös ympäristöhaittoja, joista tehdään ilmoituksia enenevissä määrin Uudenkaupungin ympäristönsuojeluun Ympäristönsuojelulain mukaan hevosten omistajien tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Selvilläolovelvollisuus koskee kaikkia talleja riippumatta siitä, kuinka paljon hevosia on. Hevostallin ympäristöohje on tiivis tietopaketti niistä ympäristönsuojeluasioista, jotka tallinpitäjien ja hevosten omistajien tulee ottaa huomioon toiminnassaan. Tässä ohjeessa on käsitelty paikallisia olosuhteita ja määräyksiä.

Hevostallin ympäristöohje

Venesatamien ja -telakoiden ympäristöohje

Turun seudun merenrantakunnissa on useita kymmeniä venesatamia ja -telakoita. Koska veneily on tyypillisesti kuntarajat ylittävä harrastus, on luontevaa, että Turun seudun merenrantakunnille luodaan yhtenäiset ohjeet, joiden tavoitteena oli saada yksiin kansiin ja helposti löydettävään muotoon venesatamien ja -telakoiden ympäristöasiat.  Toimialaa koskevan ympäristöohjeen ovat yhteistyössä laatineet Länsi-Turunmaa, Kaarina, Naantali, Paimio, Raisio, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki sekä Pidä Saaristo Siistinä ry.
 

Venesatamien toimintaa ohjaa moninainen lainsäädäntö, jonka valvonta kuuluu pääosin kunnallisille viranomaisille. Yhtenäisten ohjeiden ja käytäntöjen luominen ympäristölainsäädännön ja kentällä saatujen kokemusten pohjalta helpottaa sekä viranomaisten että toiminnanharjoittajien työtä.
 

Ympäristöhjeessa on kattavasti käsitelty lainsäädännön edellyttämät eri lupamenettelyt ja ilmoitusvelvollisuudet sekä jätehuollon, vesiensuojelun, maaperänsuojelun, vaarallisten aineiden varastoinnin ja yleisen ympäristöturvallisuuden perusasiat.


 

Ympäristöohje hevostalleille

Venesatamien ja -telakoiden ympäristöohje