Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Meluilmoitus

Erityisen häiritsevästä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tällaisia toimintoja ovat mm. kivenmurskaus, tietyt louhinta-, purku- ja rakennustyöt, moottoriurheilukilpailut ja ilta- tai yöaikaan järjestettävät ulkoilmakonsertit .  Ympäristönsuojeluviranomainen tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä meluhaittojen vähentämiseksi. Määräyksiä voidaan antaa samalla myös esimerkiksi tapahtumien jätehuollon järjestämisestä.

Jos toiminta sijoittuu usean kunnan alueelle, ilmoitus tehdään sille alueelliselle ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu ja tärinä pääasiallisesti ilmenee. Varsinais-Suomen alueelta ilmoitus tehdään Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.