Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Kiinteistönomistajan on mahdollista hakea poikkeamista talousvesien käsittelyvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueilla. Poikkeamista käsittelyvaatimuksista voi hakea 31.10.2019 jälkeen. Poikkeamishakemuksen käsittely on maksullista.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. 
Poikkeaminen on tarkoitettu vain erikoistapauksiin ja sitä voi hakea, jos kiinteistö ollaan liittämässä jätevesiviemäriverkostoon lähivuosina tai jätevesijärjestelmän uudistamisen kustannukset ovat kohtuuttoman korkeat.
Myös kiinteistön haltijan korkea ikä, pitkäaikainen työttömyys tai pitkäaikaissairaus voi olla perusteena poikkeuksen myöntämiselle. 
Jos kiinteistön omistus vaihtuu tai jätevesien määrä lisääntyy, myönnetty poikkeuslupa raukeaa.
Kaikissa edellä mainituissa poikkeustapauksissa jätevesijärjestelmän on oltava käyttökuntoinen eikä jätevesistä saa aiheutua pilaantumista.

Poikkeamista haettaessa tarvitaan lomakkeet:

  • poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä,
  • liite 2 jätevesijärjestelmän kuvaus
  • yksi tai useampi liitteistä 3A-3D.

Tarvittavat lomakkeet voit täyttää ja tulostaa tämän sivun liitetiedostoista. (Word)

Poikkeamishakemus liitteineen tulee toimittaa osoitteella:
Uudenkaupungin kaupunki, ympäristönsuojelu, Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki
tai sähköpostilla osoitteeseen ymparistonsuojelu@uusikaupunki.fi

Jätevesien käsittelyvaatimuksiin ranta- ja pohjavesialueilla voi hakea 31.10.2019 jälkeen poikkeamista
  • Poikkeaminen on tarkoitettu vain erikoistapauksiin 
  • Voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan
  • Jätevesijärjestelmän on oltava käyttökuntoinen eikä jätevesistä saa aiheutua pilaantumista

  • Poikkeamishakemuksen käsittely on maksullista

Poikkeuslupa raukeaa

  • Jos kiinteistön omistus vaihtuu
  • Jätevesien määrä lisääntyy