Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kiinteistön omistajan vastuu

Lupiineja ei saa enää kasvattaa pihoilla
Vieraslajien tarkoituksellinen kasvattaminen on kiellettyä ja esiintymät omalla kiinteistöllä on aina hävitettävä. Mitä nopeammin ongelmaan tarttuu ja aloittaa torjuntatoimenpiteet, sen nopeammin haitallisesta lajista pääsee eroon. Jos kiinteistöllesi on levinnyt haitallinen vieraslaji tahattomasti, tulee sitä myös torjua, jos esiintymästä aiheutuu merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai ihmisten terveydelle ja esiintymä voidaan hävittää kohtuullisin keinoin.

Torjunnan yhteydessä syntyvää vieraslajien kasvijätettä ei missään tapauksessa saa viedä luontoon.
Lue lisää Puutarhajätteen hävittäminen >

Tietoa vieraslajeista ja niiden torjunnasta löytyy myös linkistä vieraslajit.fi >