Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Haitalliset vieraslajit

Jättipalsami kukkii pellon laidalla
Vieraslajit on tuotu alun perin koristekasveiksi, mutta pihapiireistä ne ovat päässeet leviämään läheiseen luontoon. Vieraslajeilla ei usein ole lainkaan luontaisia kilpailijoita uusilla esiintymisalueilla, joten luontoon levitessään ne helposti valtaavat elinympäristöjä ja syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja.

Haitalliseksi vieraslaji luokitellaan silloin, kun siitä aiheutuu selkeää haittaa alueen alkuperäiselle lajistolle, ne tuovat mukanaan tauteja tai ne aiheuttavat tuhoa mm. maa- ja metsätaloudelle.
Haitallisien vieraslajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Vieraslajien torjuntavastuu on ensisijaisesti maanomistajalla.
EU:n tasolla haitallisiksi vieraslajeiksi on luokiteltu Suomeenkin levinneet jättipalsami sekä jättiputket.