Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Metsät, puistot ja viheralueet

Puistot ja viheralueet

Viheralueet ovat yleisen viihtyvyyden kannalta erittäin tärkeä ja näkyvä osa kaupunkikuvaa. Tavoitteenamme on olla "Merellinen, vihreä puistokaupunki". Kaupungin vanhimmat puistot, Vallinmäki ja Rauhanpuisto, ovat peräisin 1800 – luvun puolivälistä. Kaupungin puistojen, leikkialueiden ym. viheralueiden  rakennus-, kunnossapito- ja hoitotoimenpiteistä vastaa kaupungin viherpalvelut.

Metsät

Uudenkaupungin kaupunki omistaa metsää n. 2200 ha, josta yli puolet sijaitsee taajama-alueilla ja saarissa. Metsien hoito-ohjeena käytetään metsänhoitoyhdistyksen laatimaa metsäsuunnitelmaa. Nykyinen suunnitelma on voimassa vuoteen 2024. Inventoitujen puustotietojen lisäksi suunnitelmassa on esitetty hoito- ja hakkuuehdotukset suunnitelmakaudelle.

Uudenkaupungin taajamametsien kunnossapitoluokitusta ollaan parhaillaan laatimassa. Laadinnan tueksi kaupunki selvitti vuoden 2020 lopulla taajamametsäkyselyn avulla asukkaidensa toiveita ja ajatuksia taajamametsien merkityksestä, käytöstä ja hoidosta.

Taajamametsäkysely

Uudessakaupungissa on yli tuhat hehtaaria asutuksen keskellä tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevia taajamametsiä, jotka muodostavat kaikille asukkaille saavutettavissa olevan viherverkoston.
Taajama-alueella sijaitsevat metsät ovatkin merkittävä osa Uudenkaupungin kaupunkiluontoa ja maisemakuvaa, ja ne tarjoavat monenlaista hyvinvointia asukkaille ja kaupungissa vieraileville.
Ne ovat paikkoja, joissa virkistäydytään ja liikutaan, ne suojaavat melulta ja ilman epäpuhtauksilta, ja ne ovat paikkoja, joissa toivutaan stressistä ja luonto on läsnä.
Taajamametsillä on laaja käyttäjäkunta moninaisine tarpeineen.

Kaupunki selvitti vuoden 2020 lopulla verkkokyselyn avulla asukkaidensa toiveita ja ajatuksia taajamametsien merkityksestä, käytöstä ja hoidosta.
Vastauksia kyselyyn saatiin 389 kappaletta.
Kyselyn tulosten yhteenveto, pdf

Kyselyn tuloksia hyödynnetään parhaillaan laadittavassa Uudenkaupungin taajamametsien kunnossapitoluokituksessa. Myös vireillä olevassa keskusta-alueen yleiskaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa ovat kyselyn tulokset suureksi avuksi.

Kyselyyn liittyvät uutisjulkaisut:
Taajamametsiä osataan arvostaa-kyselyn tulokset
Taajametsäkysely 23.11.-7.12.2020

Alppiruusuja
Alppiruusut kukkivat upeasti alkukesästä Ruokolanjärven ja Käätyjärven välisessä metsikössä.
Puunkaatoa taajamametsässä. Kuva: Raimo Lakso 2020

Kiinnostavatko patsaat ja muistomerkit

Puistoissa ja viheralueilla on lukuisia kaupunkimme historiaan liittyviä patsaita, muistomerkkejä ja muistolaattoja.
Niiden tutustumiseen saat apua mm. Uudenkaupungin museon kaupunkilaisia ja matkailijoita varten tuottamasta mobiilisivustosta. Tämä Uudenkaupungin museon ensimmäinen Seinätön museo –mobiiliopaste sisältää viitisenkymmentä kohdetta.
Tutustu Uudenkaupungin muistomerkit-mobiiliopasteeseen >>>
Metso-ohjelman raportti
Metso-ohjelman mukainen luontoinventointi on teetetty Uudenkaupungin kaupungin omistamista metsistä vuonna 2012.

Ajankohtaista

Kankareenhaan ketoa kunnostetaan

Lokalahden keskustan tuntumassa sijaitsevaa Kankareenhaan ketoa kunnostetaan.
Työt aloitettiin viikolla 10 puuston ja pensaiden raivauksella ja niitä jatketaan elokuussa ketoalueiden niitoilla.
Kankareenhaan kedolla kukkii kesäisin mm. rauhoitettu ja uhanalainen laukkaneilikka sekä muita arvokkaita lajeja.
Lisäinfoa saat täältä >

Yhteystiedot:

Metsät ja puistot
Kaupunginpuutarhuri
Saija Peltola
puh. 050 053 8612

Puistot
Vihertyönjohtaja
Maria Saarinen
puh. 050 573 3782