Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Metsät, puistot ja viheralueet

Kuvassa alppiruusujen kukinta on kauneimmillaan

Puistot ja viheralueet

Viheralueet ovat yleisen viihtyvyyden kannalta erittäin tärkeä ja näkyvä osa kaupunkikuvaa. Tavoitteenamme on olla "Merellinen, vihreä puistokaupunki". Kaupungin vanhimmat puistot, Vallinmäki ja Rauhanpuisto, ovat peräisin 1800 – luvun puolivälistä. Kaupungin puistojen, leikkialueiden ym. viheralueiden  rakennus-, kunnossapito- ja hoitotoimenpiteistä vastaa kaupungin viherpalvelut.

 
Portaat Uudenkaupungin Rantakadulta Rauhanpuistoon
Portaat Rantakadulta Rauhanpuistoon
Alppiruusuja
Alppiruusuja Ruokolanjärven ja Käätyjärven välimaastossa

Metsät

Uudenkaupungin kaupunki omistaa metsää n. 2200 ha, josta yli puolet sijaitsee taajama-alueilla ja saarissa. Metsien hoito-ohjeena käytetään metsänhoitoyhdistyksen laatimaa metsäsuunnitelmaa. Nykyinen suunnitelma on voimassa vuoteen 2024. Inventoitujen puustotietojen lisäksi suunnitelmassa on esitetty hoito- ja hakkuuehdotukset suunnitelmakaudelle.

Metsää ja saniaisia
Metsän siimeksessä

Ajankohtaista

Yhteystiedot:

Metsät ja puistot
Kaupunginpuutarhuri
Saija Peltola
puh. 050 053 8612

Puistot
Vihertyönjohtaja
Juha Hukka
puh. 050 573 3782