Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Metsät, puistot ja viheralueet

Puistot ja viheralueet

Viheralueet ovat yleisen viihtyvyyden kannalta erittäin tärkeä ja näkyvä osa kaupunkikuvaa. Tavoitteenamme on olla "Merellinen, vihreä puistokaupunki". Kaupungin vanhimmat puistot, Vallinmäki ja Rauhanpuisto, ovat peräisin 1800 – luvun puolivälistä. Kaupungin puistojen, leikkialueiden ym. viheralueiden  rakennus-, kunnossapito- ja hoitotoimenpiteistä vastaa kaupungin viherpalvelut.

Metsät

Uudenkaupungin kaupunki omistaa metsää n. 2200 ha, josta yli puolet sijaitsee taajama-alueilla ja saarissa. Metsien hoito-ohjeena käytetään metsänhoitoyhdistyksen laatimaa metsäsuunnitelmaa. Nykyinen suunnitelma on voimassa vuoteen 2024. Inventoitujen puustotietojen lisäksi suunnitelmassa on esitetty hoito- ja hakkuuehdotukset suunnitelmakaudelle.

Alppiruusuja
Alppiruusut kukkivat upeasti alkukesästä Ruokolanjärven ja Käätyjärven välisessä metsikössä.
Puunkaatoa taajamametsässä. Kuva: Raimo Lakso 2020

Kiinnostavatko patsaat ja muistomerkit

Puistoissa ja viheralueilla on lukuisia kaupunkimme historiaan liittyviä patsaita, muistomerkkejä ja muistolaattoja.
Niiden tutustumiseen saat apua mm. Uudenkaupungin museon kaupunkilaisia ja matkailijoita varten tuottamasta mobiilisivustosta. Tämä Uudenkaupungin museon ensimmäinen Seinätön museo –mobiiliopaste sisältää viitisenkymmentä kohdetta.
Tutustu Uudenkaupungin muistomerkit-mobiiliopasteeseen >>>
Metso-ohjelman raportti
Metso-ohjelman mukainen luontoinventointi on teetetty Uudenkaupungin kaupungin omistamista metsistä vuonna 2012.

Ajankohtaista

Kankareenhaan ketoa kunnostetaan

Lokalahden keskustan tuntumassa sijaitsevaa Kankareenhaan ketoa kunnostetaan.
Työt aloitettiin viikolla 10 puuston ja pensaiden raivauksella ja niitä jatketaan elokuussa ketoalueiden niitoilla.
Kankareenhaan kedolla kukkii kesäisin mm. rauhoitettu ja uhanalainen laukkaneilikka sekä muita arvokkaita lajeja.
Lisäinfoa saat täältä >

Taajamametsäkysely

Kaupunki selvitti 23.11. - 7.12.2020 välisenä aikana toteutetun kyselyn avulla taajamametsien merkitystä asukkaille ja vierailijoille, miten taajamametsiä käytetään ja miten käyttöä ja hoitoa tulisi kehittää. 
Lue lisää >

Yhteystiedot:

Metsät ja puistot
Kaupunginpuutarhuri
Saija Peltola
puh. 050 053 8612

Puistot
Vihertyönjohtaja
Juha Hukka
puh. 050 573 3782