Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Suojelualueita

Selkämeren kansallispuisto

Selkämeren kansallispuisto

Selkämeren kansallispuisto on merkittävä Itämeren suojelualue. Uusikaupunki on yksi Lounais-Suomen kahdeksasta kunnasta, jonka alueella vuonna 2011 perustettu Selkämeren kansallispuisto sijaitsee.
Kansallispuiston pinta-ala on 912 km², josta maata on 15 km². 98 % Selkämeren kansallispuistosta on veden alla. (Selkämeren kansallispuisto)

Natura 2000-alueet

Natura 2000 -alueiden verkostolla suojellaan koko Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja.
Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.
Uudenkaupungin alueelta löytyy myös Natura 2000-alueita. Esimerkiksi Pyhämaan Pamprinniemen alue on luokiteltu Natura-alueeksi.
(Natura 2000-alueet Varsinais-Suomessa)
 

Itämeri

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä, joka kärsii erityisesti rehevöitymisestä.
Suomessa erityisesti Itämeren rannikkovedet voivat huonosti. Itämeren pelastamiseksi työkennellään monella taholla sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Lähde tutkimusmatkalle Itämerelle
Itämeri.fi -sivusto tarjoaa eri laitosten keräämiä tietoja ja aineistoja Itämerestä ja se on tarkoitettu kaikille merestä kiinnostuneille. Sieltä löytyy tietoa myös meriasioiden parissa toimiville ammattiryhmille, kuten opettajille ja merialuesuunnittelijoille. Itämeri.fi -palveluun pääset linkistä  https://www.itameri.fi/fi-FI
Itämerihaaste
Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen Itämerihaaste perustettiin vuonna 2007 kaupunginjohtajien yhteisestä aloitteesta. Itämerihaasteen tavoite on sitouttaa kaupunkeja, kuntia ja muita organisaatioita vapaaehtoisiin Itämeren suojelutoimenpiteisiin. Itämerihaaste on myös kasvanut kansainväliseksi verkostoksi, johon kuuluu lähes 300 eri toimijaa Itämeren alueelta. Itämerihaaste järjestää yhteistyössä verkostojäsenten kanssa mm. yleisölle avoimia tapahtumia, kuten rantatalkoita. Tietoa Itämerihaasteesta
http://www.itamerihaaste.net/tietoa_meista