Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Suojelualueita

Selkämeren kansallispuisto

Selkämeren kansallispuisto

Selkämeren kansallispuisto on merkittävä Itämeren suojelualue. Uusikaupunki on yksi Lounais-Suomen kahdeksasta kunnasta, jonka alueella vuonna 2011 perustettu Selkämeren kansallispuisto sijaitsee.
Kansallispuiston pinta-ala on 912 km², josta maata on 15 km². 98 % Selkämeren kansallispuistosta on veden alla. (Selkämeren kansallispuisto)

Natura 2000-alueet

Natura 2000 -alueiden verkostolla suojellaan koko Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja.
Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.
Uudenkaupungin alueelta löytyy myös Natura 2000-alueita. Esimerkiksi Pyhämaan Pamprinniemen alue on luokiteltu Natura-alueeksi.
(Natura 2000-alueet Varsinais-Suomessa)