Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Lokalahden siirtolohkareet

Lokalahden siirtolohkareita
Lokalahden keskustan länsireunassa olevilla kallioalueilla on useita komeita jääkaudenaikaisia siirtolohkareita (kartta). Lohkareista suurimmat ovat kooltaan noin 7 x 9 x 6 metriä ja muodostavat alleen luolamaisia muodostelmia. Eteläisin kivistä on noin 7 x 7 x 5 metrin suuruinen rapakivi. Alueella on myös noin 30 metriä pitkä ja 0,5 metriä leveä kalliohalkeama.