Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Luonto ja -kulttuurikohteita

Pärkänvuoren maisemissa Uudessakaupungissa
Uudenkaupungin alueella on useita mielenkiintoisia luonto- ja kulttuurikohteita, joista monet soveltuvat myös retkeilyyn. Liikkuminen, retkeileminen ja luontokohteisiin tutustuminen ovatkin usein näppärästi yhdisteltävissä. Useinhan luontokohteet sijaitsevat metsäisten polkujen päässä ja liikkumisen lisäksi niiden löytämisessä pääsee testaamaan myös kartanluku- ja suunnistustaitoja.

Joitakin kohteita saattaa olla maastosta jopa melko hankala löytää, mutta helposti löytyvät ainakin mm. kaupungin keskustan tuntumassa (Hakametsässä ja Ketunkalliolla) sijaitsevat Ruokolanjärven hiidenkirnut. Kuuanvuori Kalannissa, joka on seudun korkein kohta, sekä Lokalahdella Pärkänvuoren jylhät kalliomaisemat  jännittävine luolineen ovat myös tutustumisen arvoisia.

Tutustumisen arvoisia kohteita on kerätty vuonna 1989 Uudenkaupungin ympäristönsuojelulautakunnan ja Uudenkaupungin ympäristöyhdistyksen laatimaan karttaesitykseen. Vuonna 1989 alueeseen on kuulunut siis entisten Pyhämaan ja Lokalahden kuntien alueet, mutta ei vielä Kalantia.
Kartan ikä kannattaa muistaa ottaa huomioon kohteita etsiessä. Kartan laatimisesta kun on kulunut jo lähes 30 vuotta, saattaa esim. joku tuolloin kasvanut huomattava puu olla ajan saatossa hävinnyt tai kohteelle ei enää nykypäivänä ole mahdollista mennä jokamiehenoikeuksien perusteella.

Vuoden 1989 luonto- ja kulttuurikohdekartta (pdf 1,6 Mt).

Kalanti-Seura on laatinut entisen Kalannin kunnan alueelta nähtävyyskartan vuonna 2002. (Kuntaliitos 1993). Kartalle on koottu mm. mielenkiintoisia historia- ja luontokohteita. Kartan laatimisesta on kuitenkin kulunut jo 15 vuotta, joten on muistettava että osa kohteista on saattanut poistua/muuttaa käyttötarkoitusta tai kohteelle ei enää nykypäivänä ole mahdollista mennä jokamiehenoikeuksien perusteella.Kalanti-Seuralla on myynnissä karttaa sekä siihen liittyvää selitevihkoa painostuotteina.
(Kartan koko on n. 125 x 87 cm ja vihon 15 x 21 cm / 32 sivua)

Kalantiseuran yhteystiedot Kalantiseuran omilta nettisivuilta


Kalanti-Seuran laatimalla nähtävyyskartalla on paljon mielenkiintoisia kohteita, laadittu vuonna2002

Kalanti-Seuran laatimalla nähtävyyskartalle on laadittu myös selitevihko


Kertaa jokamiehenoikeudet vaikkapa Ympäristö.fi -sivuilta
Luonnossa liikkuessamme muistamme tietysti noudattaa jokamiehen oikeuksia.

Kohteiden löytymistä maastossa helpottaa kartta:
Uudenkaupungin karttapalvelu (mm.osoitekartta ja ilmakuvia)
MML Karttapaikka