Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Ruokolanjärvi ja Käätyjärvi

Ruokolanjärvellä ja Käätyjärvellä onkimisen ja pilkkimisen lisäksi ainoastaan viehekalastus on sallittu.

Kalastaa voit myös keskellä kaupunkia

Ruokolanjärvi ja Käätyjärvi tarjoavat mahdollisuuden päästä nauttimaan kalastamisesta aivan keskellä kaupunkia. Järvillä on yleiskalastusoikeuteen perustuva kalastus sallittua eli voit onkia ja pilkkiä, sekä maksamalla valtion kalastonhoitomaksun, myös heittää uistinta.
Kalastonhoitomaksu (18-64 vuotiaat) >

Ruokolanjärvi ja kalastuspuisto Ruokolax

Ruokolanjärven kalastuspuisto Ruokolax tarjoaa hyvät puitteet lähikalastukseen. Alueelle on rakennettu neljä pistolaituria ja kolme soutuvenettä on myös vapaasti käytettävissä. Pääasiassa järven kalakanta muodostuu ahvenista ja hauista. Kalastustapahtumia alueella järjestetään silloin tällöin.
Pinta-alaltaan Ruokolanjärvi on n. 8 ha. Järvi on syvimmillään (n.4m) suihkulähteen lähettyvillä ja matalimmillaan (n.1m) Käätyjärven puoleisessa päässä. Laitureiden päissä syvyydet vaihtelevat kolmesta kahteen metriin. Järvi on suhteellisen helppo kiertää ympäri jalkaisin polkuja pitkin, jotka osittain noudattelevat kuntopolkua. Suihkulähde järvellä on ollut vuodesta 1973. Suihkulähteellä on positivinen merkitys järvelle. Sen lisäksi että sitä on kiva katsella, se nostaa myös veden happipitoisuutta.

Käätyjärvi

Käätyjärvi on matalahko järvi Ruokolanjärven vieressä. Järven kalakanta koostuu lähinnä ahvenista ja hauista. Käätyjärvi on padottu ja kasvatettu nykyiseen kokoonsa 1960-luvulla kun sitä käytettiin Ruokolanjärven vedenottamon varastoaltaana. 1990-luvulla järven virkistyskäyttömahdollisuutta haluttiin lisätä parantamalla veden laatua ja se ruopattiin sekä ns. kelluvat saaret poistettiin turvallisuusriskinä.
Nykyään järven pinta-ala on n. 20 ha ja syvyys paikoitellen menee kolmeen metriin. Järven ympäristö on suosittua ulkoilualuetta, sillä järven ympäri kiertää kävelyreitti ja halutessasi voit paikoitellen kulkea myös rantapolkuja pitkin.
Kuvat saat suuremmiksi niitä klikkaamalla.
Ruokolanjärvi ilmakuvassa vuonna 2015.
Ruokolanjärven rannalle on rakennettu pistolaitu
Ruokolanjärven rannoille on rakennettu neljä laituria.
Järven rannalla kolme soutuvenettä on vapaasti käytettävissä
Järven rannoilla on kolme soutuvenettä vapaasti käytettävissä.
Opaskartta Ruokolanjärven alueesta.
Käätyjärvellä linnut viihtyvät.
Käätyjärvi sijaitsee Ruokolanjärven vieressä. Käätyjärvellä linnut viihtyvät.
Käätyjärvi ilmakuvassa keväällä 2017.