Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Ruokolanjärven kalastuspuisto Ruokolax

Ruokolax kalastuspuisto

Ruokolax kalastuspuistoon Ruokolanjärvelle pääsee kalastamaan maksettuaan lupamaksun. Kalastaa voi tällöin rannalta, kalastuslaitureilta tai kalastusoikeuksien haltijalta lainattavasta veneestä. Veneitä lainataan järven rannalla sijaitsevasta punaisesta rakennuksesta, Prykistä. Jokamiehenoikeuksiin perustuva onginta ja pilkintä on järvessä kielletty (ELY-keskuksen päätös no. 1772/5710/2013). Kausiluvalla kalastaminen ja lupien myynti on kiellettyä aina, kun järvellä on kalastusoikeuksien haltijan järjestämä tai hyväksymä kalastustapahtuma tai kilpailu.

Ruokolanjärveen on istutettu kalastuspuistoa varten vähäisessä määrin kirjolohta.

 1. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus kalastaa järvellä lupamaksun maksettuaan vapakalastusvälineillä.
 2. Lunastettua lupaa kohden, saa kerrallaan olla vain yksi vapa pyynnissä ja sen tulee olla kalastajan kädessä tai lähietäisyydellä (korkeintaan 2 metrin etäisyydellä).
 3. Jokamiehenoikeuksiin perustuva onginta ja pilkintä on järvessä kielletty (ELY-keskuksen päätös no. 1772/5710/2013).
 4. Järvellä saa kalastaa rannalta, kalastuslaitureilta tai kalastusoikeuksien haltijalta lainattavasta veneestä.
 5. Pilkkiminen jään alta, on sallittua luvan lunastaneille.
 6. Vesilaitoksen juoksutukset heikentävät jään laitoksen rannan edustalla. Turvallisuussyistä johtuen pilkkiminen on kiellettyä havunoksilla rajatulla alueella.
 7. Kausiluvalla kalastaminen ja lupien myynti on kiellettyä aina, kun järvellä on kalastusoikeuksien haltijan järjestämä tai hyväksymä kalastustapahtuma tai kilpailu.
 8. Tulen teko on sallittua vain siihen osoitetussa tulisijassa. Polttopuut tai hiilet kalastajan on aina itse tuotava tullessaan.
 9. Kalojen perkaaminen on järven rannassa sallittua vain perkauspaikalla. Perkausjätteiden jättäminen rannalle tai veteen on ehdottomasti kielletty.
 10. Jokainen on velvollinen kuljettamaan omat jätteensä mukanaan pois, tai perkauspaikalla olevaan jätteiden keräys astiaan. Rannalle tai veneisiin ei saa jättää minkäänlaisia roskia.
 11. Saaliskiintiöt, jotka eivät koske siikaa, ovat:
  1. 3-tunnin lupa: 1 lohikala
  2. Vuorokausilupa: 2 lohikalaa
  3. Nuorisolupa alle 16 vuotiaille: 2 lohikalaa
  4. Perhelupa: 3 lohikalaa, (Perheeseen voi kuulua enintään kaksi aikuista ja kaksi alle 16 v lasta, joilla kaikilla on sama kotiosoite)
  5. Kausilupa: 20 lohikalaa (vain yksi kala /vrk)
 12. Veneen voi lainata järven rannalla sijaitsevasta punaisesta rakennuksesta, Prykistä. Veneen avain ja airot sekä muut veneilyyn liittyvät varusteet on palautettava vuokra-ajan loppuun mennessä samaan paikkaan, josta lainaus suoritettiin.
 13. Koska järven pohjalla on suihkulähteen putket ja kaapelit, sekä runkovesiputket on veneen ankkuroinnissa noudatettava varovaisuutta.
 14. Kalastuslupien hinnat ovat:
  1. 3-tunnin lupa 10 €
  2. Vuorokausilupa 15 €
  3. Nuorisolupa, alle 16 vuotiaille (24h) 7 €
  4. Perhelupa (24h) 35 €
  5. Kausilupa 150 €
  6. Lapset, alle 10 vuotta, saavat vanhempiensa kanssa kalastaessaan kalastaa ilmaiseksi vanhempiensa kiintiöön.
Jokamiehen oikeuteen perustuva kalastus on Ruokolanjärvellä kielletty
Ruokolax kalastuspuiston veneitä

Lupia Ruokolaxille myyvät

Tilausravintola Pryki
Kati Vanhanen
Vakka-Suomenkatu 19, 23500 UKI
puh. 050 560 3266

Yhteispalvelupiste Passari
Rauhankatu 4, 23500 UKI
Avoinna ma-pe klo 9-17                        

Matkailutoimisto
Rauhankatu 10, 23500 UKI
Avoinna ma-pe klo 9-16