Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kasarminlahden esteetön luontopolkuhanke

Sivun yläkuvana on ilmakuva, johon esteetön luontopolku piirretty yleispiirteisesti.

Kasarminlahti sijaitsee vain vajaan kahden kilometrin päässä kaupungin torilta ja alueelle ollaan rakentamassa kaupungin ensimmäistä esteetöntä luontopolkua ja lintulavaa.
Hankkeen suunnittelijana on kaupunki ja lintulavan rahoittajana Yaran Uudenkaupungin tehtaat. Lisäksi valtionavustusta hankkeelle saadaan Ympäristöministeriöltä.

Esteetön reitti ja lintulava tulevat palvelemaan monipuolista käyttäjäkuntaa. Lähellä kaupungin keskustaa olevan sijaintinsa ansiosta ne ovat helposti kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa kävellen tai pyörällä ja liikuntarajoitteisten sekä ikäihmisten lisäksi myös esimerkiksi lapsiperheiden on sujuvaa kulkea reitillä lastenrattaineen. 

Reitti rakennetaan esteettömänä raviradan kulmalle asti ja rakennustyöt ovat alkaneet nyt keväällä 2021. Kaupunki toteuttaa osan rakentamisesta omana työnään ja osa tehdään ostopalveluna.  
Polun ja levähdyspaikkojen päällysteenä käytetään kivituhkaa.

Polun, lintulavan ja muiden rakenteiden on arvioitu valmistuvan syksyn 2021 aikana ja valmistuttuuaan ne ovat kokonaisuudessaan kaupungin ylläpidettäviä.
Kaupunki omistaa alueen maan, mutta osa alueesta on vuokrattu. Vuokralaiset ovat ilmoittaneet kannattavansa hanketta.

Kuvat saat suuremmiksi niitä klikkaamalla.
Osa tulevasta esteettömästä reitistä rakennetaan parantamalla jo olemassa olevaa golkentän huoltotietä.
Esteetöntä reittiä rakennetaan myös rantametsikössä kulkevia polkuja osittain seuraten.
Nyt rakennettava esteetön luontopolku linkittyy osaksi jo Kasarminlahden olemassa olevaa virkistysreitistöä sijoittuen Kasarminlahden pohjoispuolelle.
Noin kilometrin mittaisen reitin lähtöpaikalle pystytetään opastaulu, jossa on kartalla esitetty esteettömän luontopolun kohteet.
Levähdyspaikkoja reitin varrelle sijoitetaan neljä ja niihin asennetaan penkit sekä istutetaan tuoksuvia kasveja huomioiden näkörajoitteiset käyttäjät.
Esteetön lintulava rakennetaan Kasarminlahden rantaan entisen kivilaiturin päälle. Lintulavalle johtaa noin 40 metriä pitkä laituriosuus ja sen varrelle tulee muutama levähdystasanne.
Lintulava ja sinne johtava laituri ovat kaiteellisia ja lavalle rakennetaan penkit istumista varten. Lintulava on kooltaan noin 4 x 6 metriä.
Invahuussi kompostoivalla kuivakäymälällä sijoitetaan polun varteen lintulavan lähistölle.
Polku viitoitetaan risteyspaikoilla esteettömyyskartoituksen (2015) ohjeistuksen mukaisesti.
Lintulava ja sinne johtava laituri rakennetaan vanhalle kivilaiturialueelle.
Tulevalta lintulavalta avautuvat kauniit näkymät Kasarminlahdelle ja lintujen vilkkaaseen pesintäaikaan on myös laulukonsertti monipuolinen.
Kasarminlahden rannan kosteikkoalueelle ollaan tulevaisuudessa myös aitaamassa lehmien laidunalue, joka tulee rajoittumaan osittain luontopolun viereen.
(Liittyy Kasarminlahden kosteikon kunnostushankkeeseen.)

Kasarminlahden esteetön luontopolku

  • rakentaminen alkaa keväällä 2021
  • reitin pituus noin 1,1 km
  • neljä levähdyspaikkaa
  • esteetön kompostikäymälä
  • esteetön lintulava rannalla
  • valmistuu syksyllä 2021
Esteetön luontopolku tarjoaa mahdollisuuden päästä turvallisessa ympäristössä metsään ja veden tuntumaan seuraamaan luontoa.
Kasarminlahden alue on linnustoltaan rikas ja toimii myös muuttolintujen levähdyspaikkana.


Sivulla olevaan toiseen ilmakuvaan on piirretty rakennettavan lintulavan ja laiturin sijainti.Hanketta rahoittavat:

Yaran Uudenkaupungin tehtaat
sekä Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
 

Ajankohtaista